SpStinet - vwpChiTiet

 

Ký kết Hiệp định chuyển đổi nhiên liệu Việt - Nga

Ngày 16/3/2012, tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã diễn ra Lễ ký kết Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về hợp tác để đưa vào Liên bang Nga nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng của lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu.
  

đại diện các cơ quan quản lý trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử của Việt Nam về phía Liên bang Nga có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam và ông Spassky Nikolai Nikolaev, Phó tổng giám đốc tập đoàn nhà nước về năng lượng nguyên tử của Liên bang Nga (ROSATOM). Tham gia chứng kiến Lễ ký còn có các phóng viên từ các cơ quan thông tấn báo chí Việt Nam và Liên bang Nga.
Trong bài phát biểu tại lễ ký, Bộ trưởng Nguyễn Quân đã điểm lại hoạt động trong quá trình chuyển đổi nhiên liệu của lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt từ nhiên liệu có độ giàu cao sang nhiên liệu có độ giàu thấp. Việc chuyển đổi nhiên liệu là sáng kiến của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), Hoa Kỳ và Liên bang Nga nhằm quản lý nhiên liệu hạt nhân có độ giàu cao tránh cho nhiên liệu bị sử dụng vào các mục đích phi hòa bình. Việc đi đến thống nhất về văn bản Hiệp định và tổ chức lễ ký kết là một sự kiện quan trọng thể hiện cam kết của Việt Nam trong việc thực hiện Tuyên bố chung của Hội nghị thượng đỉnh An ninh hạt nhân lần thứ nhất tại Oa-Sinh-Tơn năm 2010 và hướng đến Hội nghị thượng đỉnh An ninh hạt nhân lần thứ hai tại Seoul năm 2012. Hiệp định này cùng các hiệp định hợp tác khác trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử đã thể hiện sự hợp tác mang tầm chiến lược giữa Việt Nam và Liên bang Nga về sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, bảo đảm an toàn, an ninh và không phổ biến hạt nhân.
Bộ trưởng Nguyễn Quân cám ơn các cơ quan về năng lượng nguyên tử của Liên bang Nga đã tích cực hợp tác với Việt Nam và hy vọng Việt Nam tiếp tục nhận được sự hợp tác và giúp đỡ của Liên bang Nga trong xây dựng và phát triển ngành năng lượng nguyên tử và thực hiện các cam kết về bảo đảm an toàn, an ninh và không phổ biến vũ khí hạt nhân.
Đáp lời Bộ trưởng Nguyễn Quân, ông Spassky Nikolai Nikolaev đã đánh giá kết quả công việc về thực hiện hoạt động chuyển đổi nhiên liệu trong thời gian vừa qua. Ông cho rằng đây là hoạt động phức tạp, đòi hỏi nỗ lực hợp tác của hai nước Việt Nam và Liên bang Nga. Việc ký kết Hiệp ước chuyển đổi nhiên liệu thể hiện thái độ trách nhiệm của hai nước về an ninh hạt nhân. Sự cộng tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga chỉ là một phần trong toàn thể công cuộc hợp tác nhiều mặt giữa hai quốc gia. Hiệp ước chuyển đổi nhiên liệu là hiệp ước thứ 5 trong lĩnh trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. Hai nước còn cộng tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận, xây dựng trung tâm nghiên cứu hạt nhân mới, Đào tạo nhân lực cho ngành năng lượng nguyên tử. Ông Spassky Nikolai Nikolaev đã cảm ơn các cơ quan của Việt Nam đã cùng phía Nga vượt qua chặng đường dài để đi đến việc ký kết hiệp ước ngày hôm nay.
Trước sự chứng kiến của Bộ trưởng Nguyễn Quân, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam và đại diện các cơ quan trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử Việt Nam, Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Đình Tiến và Phó tổng giám đốc Tập đoàn nhà nước về năng lượng nguyên tử của Liên bang Nga đã đặt bút ký kết Hiệp định.
Việc ký kết Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về hợp tác để đưa vào Liên bang Nga nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng của lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu một lần nữa tái khẳng định thái độ đầy trách nhiệm của hai nước Việt Nam và Liên bang Nga trong việc bảo đảm an ninh hạt nhân, không phổ biến vũ khí và đánh dấu một bước tiến quan trọng về hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong việc sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình.
Nguồn:  Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả