SpStinet - vwpChiTiet

 

Ký kết HĐ tư vấn chuyển giao công nghệ và thiết bị sản xuất maltodextrin

Ngày 27/12/2012, tại 79 Trương Định đã diễn ra Lễ ký kết hợp đồng dịch vụ thực hiện tư vấn chuyển giao công nghệ và thiết bị sản xuất maltodextrin giữa Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ TP.HCM và Công ty TNHH Phát triển Năng lượng xanh Nam Thành.


 
Theo đó, phía Công ty TNHH Phát triển Năng lượng xanh Nam Thành đồng ý giao cho Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ TP.HCM  thực hiện dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ và thiết bị sản xuất maltodextrin. Sự kiện này đánh dấu sự phát triển và hợp tác bền vững giữa hai bên, đồng thời đẩy mạnh hoạt động giao dịch và ứng dụng công nghệ trong sản xuất.

Lễ ký kết diễn ra trong không khí phấn khởi và trang trọng, với  hy vọng sẽ mang lại những thành quả tốt đẹp trong quá trình hợp tác.

Hợp đồng là một thành công trong việc mở rộng quan hệ hợp tác, nâng cao năng lực tư vấn chuyển giao công nghệ của Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ TP.HCM. Hứa hẹn tiềm năng hơn nữa sự liên kết với các cơ quan, đơn vị quan tâm, cùng phát triển dịch vụ hỗ trợ cho các doanh nghiệp khoa học và công nghệ tại Việt Nam.

Nguồn: HM

Các tin khác: