SpStinet - vwpChiTiet

 

Ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực tiêu chuẩn hóa, đo lường, chứng nhận và quản lý chất lượng

Sáng ngày 23/02/2011, tại Hà Nội, được sự cho phép của Bộ Khoa học và Công nghệ và trước sự chứng kiến của Phó Thủ tướng kiêm Quốc vụ khanh Thổ Nhĩ Kỳ - ngài Bülent Arinç và Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Ngô Quý Việt và Phó Viện trưởng Viện Tiêu chuẩn Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Kurter đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực tiêu chuẩn hóa, đo lường, chứng nhận và quản lý chất lượng.
 

Lễ ký kết nằm trong khuôn khổ Kỳ họp lần thứ năm của Ủy ban hỗn hợp về Kinh tế và Thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ
Việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác này là phù hợp với chủ trương phát triển quan hệ hợp tác hiệu quả và cùng có lợi với các nước trên thế giới của Nhà nước ta và sẽ là cơ sở để minh bạch hóa chính sách quản lý, quy trình, thủ tục kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa, góp phần đơn giản hoá và tiết kiệm chi phí cho các hoạt động thử nghiệm, chứng nhận thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, phát triển thương mại giữa hai nước.
 
TN (Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả