SpStinet - vwpChiTiet

 

Kinh nghiệm của Hoa Kỳ về đánh giá rủi ro đối với sản phẩm tiêu dùng

Sáng 15/03/2017, tại Trụ sở Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) đã diễn ra “Hội thảo Kinh nghiệm của Hoa Kỳ về đánh giá rủi ro đối với sản phẩm tiêu dùng”. Hội thảo này do Tổng cục TCĐLCL phối hợp với Ủy ban An toàn sản phẩm tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC) tổ chức.

Tham dự Hội thảo có ông Nguyễn Nam Hải - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL, ông Jake Miller - Tùy viên an toàn sản phẩm Châu Á - Thái Bình Dương và bà Tilven Bernal - Quản lý chương trình khu vực Tây bán cầu.


Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Nam Hải phát biểu tại Hội thảo

Theo chia sẻ của ông Nam Hải trong phát biểu khai mạc tại Hội thảo, mục tiêu chung của các cơ quan quản lý nhà nước là đảm bảo an toàn của người tiêu dùng trong vấn đề tiếp cận và sử dụng các sản phẩm hàng hóa nói chung. Để thực hiện được mục tiêu đó, cần thiết phải tiến hành đánh giá các rủi ro tiềm ẩn và từ đó đưa ra các biện pháp quản lý nhà nước hợp lý, cân đối hài hòa với vấn đề sử dụng nguồn lực và mục tiêu đảm bảo hỗ trợ tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng.


Đại diện của CPSC (hai bên) và đại diện Vụ HTQT- Tổng cục TCĐLCL (ở giữa)

Tại Hội thảo, phía CPSC đã chia sẻ thông tin và kinh nghiệm của Hoa Kỳ trong hoạt động thu thập dữ liệu và đánh giá rủi ro bao gồm các chiến lược chống rủi ro, quy trình quản lý rủi ro của CPSC, các hệ thống thu thập dữ liệu (Chấn thương và cơ sở dữ liệu chấn thương bất ngờ tiềm ẩn, giấy chứng tử, điều tra kỹ lưỡng, hệ thống điện tử giám sát chấn thương quốc gia),…Kết luận của Hội thảo chính là những thông tin đầu vào bổ ích, hỗ trợ các bên có liên quan trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ đảm bảo cho người tiêu dùng có thể tiếp cận sản phẩm, hàng hóa một cách an toàn nhất.


Các đại biểu tham dự Hội thảo

Nguồn: most.gov.vn

Các tin khác: