SpStinet - vwpChiTiet

 

Kính hiển vi nhỏ nhất thế giới


Đây là một phát minh vượt bậc vì hiện các loại kính hiển vi trong phòng thí nghiệm chỉ giúp các nhà khoa học quan sát một mặt của tế bào, cụ thể là mặt trước, khiến khả năng nghiên cứu bị giới hạn. Nhóm chuyên gia gọi thiết bị trên là “khung kiếng hình kim tự tháp”, bao gồm các lỗ hổng hình kim () tự tháp gắn làm silicon, với bề mặt bên trong được lát bằng vàng hoặc vàng trắng tạo nên mặt phản chiếu. Nếu xét về kích thước chế tạo, thiết bị trên cực nhỏ với bề ngang chỉ bằng sợi tóc người và có thể được điều chỉnh thành nhiều hình dạng khác nhau phục vụ cho những đối tượng nghiên cứu đặc biệt. Chi phí sản xuất lại rẻ hơn nhiều so với những biện pháp quan sát vật thể siêu nhỏ 3 chiều như hiện nay.

LV (theo Thanh niên)