SpStinet - vwpChiTiet

 

Kiểm tra hoạt động của một số tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập đăng ký hoạt động tại Bộ Khoa học và Công nghệ

Từ ngày 26/3/2012 đến ngày 28/3/2012, Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (Văn phòng Đăng ký)- Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) tiến hành kiểm tra một số tổ chức KH&CN trực thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam đã được Bộ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN (Giấy chứng nhận).
  

Thành phần Đoàn Kiểm tra gồm: Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đăng ký, lãnh đạo Ban Tổ chức cán bộ - Liên hiệp Hội Việt Nam.
Những tổ chức được kiểm tra đợt này hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học nông nghiệp, là những tổ chức điển hình đã sản xuất được những sản phẩm từ kết quả nghiên cứu. Khi đến kiểm tra các đơn vị, Đoàn đã nghe lãnh đạo tổ chức KH&CN báo cáo tình hình hoạt động, những kết quả đã đạt được cũng như kiến nghị, đề xuất đối với cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý Nhà nước. Nhìn chung các tổ chức đã tuân thủ theo đúng các nội dung ghi trên Giấy chứng nhận được cấp. Đặc biệt là đã sản xuất và tiêu thụ được một số sản phẩm ứng dụng vào nông nghiệp như làm sạch môi trường nước để nuôi trồng thủy sản, phòng chống dịch bệnh cho lúa, cây trồng v.v….
Tuy nhiên, một số tổ chức chưa thực hiện đúng các quy định như: thay đổi địa chỉ trụ sở chính nhưng chưa đăng ký lại; treo biển hoạt động chưa chính xác như đã đăng ký; chưa bổ sung thông tin người đứng đầu tổ chức trên Giấy chứng nhận v.v... Một số tổ chức báo cáo tình hình hoạt động của đơn vị đạt hiệu quả không còn tốt như thời gian trước (do tình hình khách quan, kinh tế toàn cầu suy giảm…).
Đoàn Kiểm tra đã ghi nhận những nỗ lực chung của các tổ chức. Đồng thời, lưu ý các tổ chức phải theo dõi, cập nhật những văn bản pháp lý có liên quan để thực hiện theo đúng những quy định pháp luật hiện hành; kịp thời đăng ký thay đổi, bổ sung khi có những nội dung thay đổi trong Giấy chứng nhận đã được cấp. Đoàn cũng nói rõ trách nhiệm của tổ chức khi thành lập phân viện, chi nhánh, hoặc trung tâm trực thuộc…; lưu ý tổ chức phải thực hiện việc xin phép cơ quan có thẩm quyền khi hoạt động trong lĩnh vực có quy định phải xin phép (như sản xuất dược phẩm, tổ chức hội thảo quốc tế…), khẳng định lại vai trò của người đứng đầu tổ chức là người chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của tổ chức..
Các tổ chức đều thống nhất với những ý kiến của Đoàn kiểm tra và cam kết nghiêm túc thực hiện.
Nguồn:  Văn phòng Đăng ký hoạt động KH&CN

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả