SpStinet - vwpChiTiet

 

Kích thước ngoài răng hàm nhỏ thứ hai ở nguời Việt trưởng thành

Đề tài do các tác giả Lê Thị Hường (bộ Y tế), Lê Gia Vinh (học viện Quân y), Phạm Xuân Thắng (viện 69-BTL Bảo vệ lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh) thực hiện nhằm xác định các kích thước ngoài răng hàm nhỏ thứ 2 của một nhóm người Việt trưởng thành.

Nghiên cứu được thực hiện trên 50 răng hàm nhỏ thứ 2 hàm trên (25 nam, 25 nữ) lứa tuổi 18-45, được nhổ do chỉnh nha hoặc bệnhlý quanh cuống. Các mẫu được thu thập tại các phòng khám răng, khoa Răng hàm mặt - viện Quân y 103, viện Răng hàm mặt - trường ĐH Y Hà Nội.
Kết quả, về đại thể, 100% các răng hàm nhỏ thứ 2 trong nghiên cứu này có 1 chân, 2 núm nhai, núm to ở phía ngoài, núm nhỏ ở phía trong. Răng hàm nhỏ thứ 2 hàm trên có chiều dài thân 6,8 ± 0,82mm, chiều dài chân 16,63 ± 0,52mm, chiều dài răng 23,43 ± 0,82mm. Răng hàm nhỏ thứ 2 hàm dưới có chiều dài thân 6,6 ± 0,7mm, chiều dài chân răng 14,47 ± 0,95mm, chiều dài răng 20,77 ± 1,35mm. Chiều dài răng, chiều dài chân răng hàm nhỏ thứ 2 hàm trên lớn hơn so với răng hàm dưới có ý nghĩa thống kê. Các kích thước chiều ngang răng hàm nhỏ thứ 2: thân răng, cổ răng, chân răng không có sự khác biệt giữa hàm trên và hàm dưới. Chiều rộng trong – ngoài của răng hàm thứ 2 lớn hơn so với chiều rộng gần xa.
LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 2/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả