SpStinet - vwpChiTiet

 

Khuyến khích hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong 6 lĩnh vực KH&CN

Kể từ ngày 01/09/2010, Nghị định số 80/2010/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong các lĩnh vực KH&CN sẽ có hiệu lực thi hành. Theo đó, khuyến khích tổ chức, cá nhân nước ngoài hợp tác, đầu tư trong 6 lĩnh vực.
6 lĩnh vực này gồm:
1- Nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên;
2- Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, vật liệu mới, tự động hóa và cơ điện tử, năng lượng nguyên tử và các dạng năng lượng mới, công nghệ vũ trụ, công nghệ cơ khí - chế tạo máy, bảo quản và chế biến nông sản, thực phẩm, công nghệ xử lý chất thải;
3- Đào tạo và phát triển nhân lực công nghệ cao;
4- Phát triển doanh nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam;
5- Chuyển giao công nghệ và dịch vụ KH&CN;
6- Lập hoặc đóng góp xây dựng các quỹ phát triển KH&CN tại Việt Nam.
Bộ KH&CN là cơ quan cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh.

QA (Bộ KH&CN)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả