SpStinet - vwpChiTiet

 

Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp tỉnh Kiên Giang

Trong đề tài này, tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) đến sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Kiên Giang được nhóm tác giả Lê Diễm Kiều (ĐH Đồng Tháp), Mai Văn Trịnh (Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam), Nguyễn Ngọc Nại (Sở NN&PTNT tỉnh Kiên Giang) và Nguyễn Xuân Lộc (ĐH Cần Thơ) nghiên cứu thông qua việc tính chỉ số dễ bị tổn thương và đánh giá những thiệt hại do thiên tai.

Theo đó, tình trạng BĐKH đang có những diễn biến phức tạp ở khu vực tỉnh Kiên Giang, với sự gia tăng nhanh nhiệt độ cùng với những thay đổi về phân bố lượng mưa và những hiện tượng thời tiết cực đoan khác. Tình trạng này đã ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến sản xuất nông nghiệp như theo kết quả đánh giá chỉ số tổn thương của BĐKH đến ngành nông nghiệp ở các huyện vùng nội địa của tỉnh cho thấy 4/13 huyện bị tổn thương cao; 6/13 huyện bị tổn thương và 3/13 huyện bị tổn thương thấp. Các huyện bị tổn thương cao là Vĩnh Thuận, Gò Quao, Rạch Giá và Hà Tiên. 

Tuy nhiên, do vùng đã có những giải pháp ứng phó kịp thời một phần cũng do những giới hạn trong đánh giá về các tác động của BĐKH nên thiệt hại đến nông nghiệp của khu vực vẫn còn giữ ở mức thấp, chủ yếu là do xâm nhập mặn. Các tác động đặc trưng cho từng vùng xâm nhập mặn diễn ra ở An Biên, An Minh và Vĩnh Thuận; lũ chỉ ảnh hưởng nhiều khi có lũ lớn (năm 2011) ở các vùng trũng Kiên Lương (509,2 ha) và Hòn Đất (534,3 ha), Giang Thành (251,1 ha). Nhìn chung, hầu hết các huyện trong tỉnh đều chịu ảnh hưởng của BĐKH mà công tác đánh giá vẫn còn nhiều hạn chế cần phải cập nhật và hoàn thiện trong tương lai.
LV (TC NN&PTNT, kỳ 1, 6/2014)

Các tin khác: