SpStinet - vwpChiTiet

 

Không nên sử dụng "viên tiết kiệm xăng"

Ngày 20/01/2012, Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa đã có Công văn số 11/QLCL-CL3 gửi các cơ quan thông tin đại chúng cảnh báo về sử dụng "viên tiết kiệm xăng", "dung dịch tiết kiệm xăng".
  

Hiện nay trên thị trường một số địa phương xuất hiện loại hàng hóa có tên gọi "Viên tiết kiệm xăng", "Dung dịch tiết kiệm xăng" được quảng cáo là "tiết kiệm 15-30% nhiên liệu khi sử dụng cho vào bình xăng, đã được kiểm định hoặc cấp phép sử dụng".
"Viên tiết kiệm xăng" và "Dung dịch tiết kiệm xăng" là hóa chất được nhập vào Việt Nam nhưng chưa được kiểm định chất lượng, đặc biệt các đặc tính liên quan đến an toàn, cháy, nổ và đồng thời chưa được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp đăng ký sử dụng theo quy định tại Thông tư số 15/2009/TT-BKHCN ngày 2/6/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn trình tự thủ tục đăng ký việc sử dụng phụ gia không thông dụng để sản xuất, chế biên, pha chế xăng và nhiên liệu điezen.
Để đảm bảo an toàn cho người, tài sản, môi trường, quyền lợi người tiêu dùng, Cục Quản lý chất lượng sản phẩm,hàng hóa khuyến cáo người tiêu dùng không nên mua và sử dụng "Viên tiết kiệm xăng"và "Dung dịch tiết kiệm xăng" hiện đang có trên thị trường.
Nguồn:  Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả