SpStinet - vwpChiTiet

 

Ảnh hưởng của bã bia đến hiệu quả kinh tế của thỏ lai

Nghiên cứu Ảnh hưởng của sự bổ sung bã bia trong khẩu phần đến khả năng sinh trưởng, tỷ lệ tiêu hóa dưỡng chất và hiệu quả kinh tế của thỏ lai" của nhóm tác giả Nguyễn Thị Kim Đông và Nguyễn Văn Thu (Trường ĐH Cần Thơ) nhằm xác định mức độ bã bia tối ưu trong khẩu phần của thỏ lai.

Bên cạnh cỏ lông tây là loại cỏ tự nhiên được dùng phổ biến để nuôi thỏ ở Đồng bằng sông Cửu Long, các nguồn phụ phẩm công - nông nghiệp có thể tận dụng làm thức ăn cho thỏ vừa rẻ tiền vừa hiệu quả kinh tế như bã bia, bã đậu nành, lá rau muống, bắp cải… Trong đó, bã bia có hàm lượng đạm cao (24,5%) và được sản xuất với số lượng lớn ở các nhà máy bia.

Qua các thí nghiệm nuôi tăng trưởng và thí nghiệm tiêu hóa dưỡng chất của thỏ khi bổ sung bã bia cho thấy, tỷ lệ tiêu hóa các dưỡng chất được cải thiện rõ rệt khi tăng dần lượng bã bia bổ sung trong khẩu phần. Khẩu phần có bổ sung 200g bã bia cho thỏ tăng trọng tốt và lợi nhuận cao. Có thể khuyến cáo áp dụng kết quả nghiên cứu này là bổ sung ở mức độ 200g bã bia/con/ngày trong khẩu phần nuôi thỏ thịt đạt hiệu quả tốt.
LV (nguồn: TC KH&CN Chăn nuôi, số 42 - 2013)

Các tin khác: