SpStinet - vwpChiTiet

 

Khởi động Quỹ Innofund hỗ trợ hoạt động ươm tạo doanh nghiệp KH&CN

BIPP là dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Vương quốc Bỉ với tổng kinh phí 4,4 triệu Euro. Trong đó, Chính phủ Vương quốc Bỉ tài trợ 4 triệu Euro (tương đương khoảng 4,8 triệu USD) và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam là 400.000 Euro. Dự án được khởi động từ ngày 22/6/2011 tại cuộc họp Ủy ban Hỗn hợp Việt - Bỉ, thuộc Chương trình hợp tác định hướng giữa Việt Nam và Bỉ giai đoạn 2011 – 2015 và được thực hiện trong 5 năm.

Một trong 4 nội dung quan trọng của Dự án là thí điểm một cơ chế hỗ trợ về tài chính thông qua Quỹ hỗ trợ hạt giống (Innofund) với mục tiêu hỗ trợ chủ yếu về tài chính (không hoàn lại) cho các dự án ươm tạo khả thi của tổ chức, cá nhân đang tiến hành hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN, ươm tạo khởi nghiệp tại các cơ sở ươm tạo được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

Theo đó, việc hỗ trợ của Quỹ Innofund sẽ được thực hiện dưới dạng vốn tài chính không hoàn lại, tối thiểu cho mỗi dự án là 15.000 Euro và tối đa là 45.000 Euro (tính bằng đồng Việt Nam). Ngoài hỗ trợ về tài chính, Quỹ Innofund còn có các hình thức hỗ trợ khác như: hỗ trợ tư vấn thực hiện kiểm toán đổi mới sáng tạo ở các viện nghiên cứu/khoa thuộc trường đại học; hỗ trợ tư vấn, mua sắm nguyên liệu và thuê/mua sắm trang thiết bị để phát triển sản phẩm; tư vấn (gồm nghiên cứu, phân tích, tư vấn luật, đào tạo, hội thảo, hội nghị chuyên đề, diễn đàn liên kết mạng lưới,…) cho phát triển, bảo vệ sở hữu trí tuệ, nghiên cứu thị trường, chuẩn bị kế hoạch kinh doanh,…

Quỹ Innofund sẽ được thực hiện như một chương trình thí điểm. Nếu cơ chế thí điểm thành công, Chính phủ sẽ cân nhắc việc thành lập Quỹ trên cơ sở lâu dài hơn. Quỹ được vận hành trên cơ sở cạnh tranh và sẽ cấp vốn tài trợ cho các dự án đáp ứng tốt nhất những tiêu chí lựa chọn của Quỹ.

Nguồn: truyenthongkhoahoc.vn

Các tin khác: