SpStinet - vwpChiTiet

 

Khởi động Dự án FIRST

Ngày 7.11.2013, Bộ KH&CN đã tổ chức Hội thảo khởi động Dự án “Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, KH&CN (FIRST)”. Tham dự Hội thảo có Giám đốc Ngân hàng thế giới tại Việt Nam Victoria Kwakwa; Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân; Chủ tịch Hội đồng Chính sách KH&CN quốc gia, phái viên của Thủ tướng về KH&CN Hoàng Văn Phong.
 

FIRST được thực hiện trong 5 năm (2014-2019) với tổng mức đầu tư 110 triệu USD, trong đó vốn vay ưu đãi của Ngân hàng thế giới là 100 triệu USD và vốn đối ứng của Việt Nam là 10 triệu USD.

Dự án tập trung vào 3 đối tượng: thể chế, tổ chức KH&CN, doanh nghiệp KH&CN. Các trọng tâm ưu tiên của dự án là: đổi mới cơ chế, chính sách KH&CN; cải cách hệ thống KH&CN công lập theo hướng tự chủ, năng động; thúc đẩy đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp và hình thành các doanh nghiệp KH&CN.

Phát biểu tại Hội thảo, Bộ trưởng Nguyễn Quân nhấn mạnh: bài học thành công của hầu hết các quốc gia trên thế giới đều chỉ ra rằng, đầu tư đúng đắn, đúng ngưỡng, đúng thời điểm cho giáo dục, KH&CN từ đó thúc đẩy đổi mới sáng tạo sẽ tạo động lực cho sự phát triển đất nước.

Để đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh, phát triển đất nước nhanh và bền vững thì không có con đường nào khác là phải bằng KH&CN và nguồn nhân lực chất lượng cao. Chính vì vậy, Bộ KH&CN đánh giá rất cao sự hỗ trợ của World Bank đối với Dự án.
Nguồn: Tạp chí KH&CN Việt Nam

Các tin khác: