SpStinet - vwpChiTiet

 

Khởi động Dự án đổi mới sáng tạo Việt Nam – Phần Lan

Hai tháng sau khi Hiệp định song phương về Dự án đối tác đổi mới sáng tạo (IPP) giữa Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam và Bộ Ngoại giao Phần Lan ký kết, ngày 29/9/2009, tại Hà Nội, Hội thảo khởi động Dự án này đã được tổ chức. Thứ trưởng Bộ KH&CN, Trần Quốc Thắng đến dự và chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có: Ông Peka Hyvonen - Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam; Ông Jussi Toppila – Tham tán phụ trách về Lao động, Bộ Lao động và Kinh tế Phần Lan và Đại diện một số đơn vị liên quan của hai nước.
Hội thảo tập trung đưa ra các vấn đề: Hiện trạng đổi mới sáng tạo và phát triển KH&CN ở Việt Nam; Kế hoạch cụ thể cho chiến lược KH&CN giai đoạn 2011-2020; Vai trò của đổi mới sáng tạo và những quy định về cải cách có thể áp dụng cho phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam từ 2011 đến 2020.
Một trong những vấn đề quan trọng được đề cập đến trong tham luận tại Hội thảo là những lĩnh vực hoạt động của Dự án, bao gồm: Xây dựng môi trường làm việc hiệu quả hơn thông qua việc hỗ trợ KH&CN và các chiến lược nghiên cứu, phát triển; Tăng cường năng lực của các trường đại học, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước và các bên liên quan trong hệ thống đổi mới quốc gia; Thiết lập đối tác công – tư với sự giúp đỡ của một diễn đàn đổi mới mở rộng được thành lập nhằm phục vụ các ý tưởng, hoạt động đổi mới ở cấp quốc gia, cấp tỉnh; Xây dựng các mối quan hệ giữa các tổ chức của Việt Nam và Phần Lan.
Tại Hội thảo, các nhà khoa học của hai bên đã trao đổi, xác định những hoạt động ưu tiên để thực hiện Dự án. Quá trình thảo luận cho thấy, việc  Việt Nam hoàn chỉnh hệ thống pháp luật bằng việc đưa ra nhiều văn bản luật quan trọng về sở hữu trí tuệ, công nghệ cao, chuyển giao công nghệ cùng với các chương trình KH&CN trọng điểm sẽ là những tiền đề quan trọng để triển khai hiệu quả những nội dung của dự án IPP trong thời gian tới.
Hội thảo khởi động này sẽ tạo tiền đề vững chắc cho sự thành công của Dự án, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ thân thiết giữa hai Chính phủ Việt Nam và Phần Lan. Sự thành công ấy sẽ góp phần đưa Việt Nam tiến tới một nền kinh tế tri thức và hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, có thu nhập trung bình vào năm 2020 đúng như mục đích Dự án hướng đến.
 
OV (theo Bộ KH&CN)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả