SpStinet - vwpChiTiet

 

Khởi công lắp đặt máy điều hòa không khí hiệu suất cao tại Bệnh viện 115

Tuần qua, Bệnh viện Nhân dân 115 TP. HCM chính thức khởi công lắp đặt máy điều hòa không khí (ĐHKK) hiệu suất cao theo dự án thí điểm “Thúc đẩy xây dựng bệnh viện xanh thông qua nâng cao sử dụng năng lượng hiệu quả và môi trường” do Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ.

Dự án “Thúc đẩy xây dựng bệnh viện xanh thông qua nâng cao sử dụng năng lượng hiệu quả và môi trường” thực hiện theo cơ chế tín chỉ chung (JCM-Joint Credit Mechanism) Việt Nam - Nhật Bản được triển khai từ năm 2014 đến năm 2016. Theo đó, Bệnh viện 115 TP.HCM sẽ được hỗ trợ thay mới gần 500 máy ĐHKK hiệu suất cao có lắp biến tần, lắp 2 tủ hệ thống quản lý năng lượng và 10 bộ thông gió tận dụng nhiệt thải; Bênh viện Hữu nghị Việt Đức Hà Nội đầu tư 526 máy ĐHKK, 8 tủ hệ thống quản lý năng lượng, 6 bộ thông gió tận dụng nhiệt thải và 6 bộ quạt đảo gió.
 

Máy ĐHKK hiệu suất cao được lắp đặt tại Bệnh viện 115.

Đặc biệt, đây là dự án phối hợp giữa hai Chính Phủ Việt Nam – Nhật Bản đầu tiên có hợp phần về trình diễn công nghệ xử lý môi chất lạnh (thuộc nhóm HCFC-R22) từ các máy ĐHKK cũ, tức những máy ĐHKK cũ sẽ được xử lý triệt để gas lạnh trước khi bỏ đi. Hoạt động này có ý nghĩa quan trọng, góp phần xử lý triệt để các chất có tiềm năng cao làm thủng tầng Ozone và gây biến đổi khí hậu. Về mặt kinh tế - xã hội, dự án sẽ cung cấp cho Bệnh viện 115 và Bệnh viện Việt Đức các hệ thống thiết bị công nghệ mới nhằm mục tiêu tiết kiệm điện năng tiêu thụ tại bệnh viện, hưởng ứng phong trào tiết kiệm điện của Chính phủ và góp phần giảm phát thải CO2, góp phần đưa hai bệnh viện hướng đến xu hướng bệnh viện xanh trong tương lai.

Theo tính toán nghiên cứu khả thi của Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng TP.HCM và Tập đoàn Mitsubishi Nhật Bản, dự án sẽ giúp Bệnh viện 115 tiết kiệm được 498.715 kWh điện, tương đương hơn 740 triệu đồng và giảm phát thải 310 tấn CO2 mỗi năm; Bệnh viện Việt Đức tiết kiệm 830.261 kWh, tương đương 1,2 tỷ đồng và giảm phát thải 518 tấn CO2/năm. Việc lắp đặt thiết bị tại Bệnh viện 115 sẽ được thực hiện đến hết tháng 2/2015; tại Bệnh viện Việt Đức, vào cuối tháng 1/2015, các chuyên gia sẽ thực hiện khảo sát chi tiết các địa điểm thay ĐHKK và thiết kế hệ thống quản lý năng với sự hỗ trợ của cán bộ kỹ thuật điện của bệnh viện.
LV (nguồn: ECC HCM)

Các tin khác: