SpStinet - vwpChiTiet

 

Khóa tập huấn quốc gia về “Thiết lập hệ thống quản lý tích hợp và văn hóa an toàn cho chương trình điện hạt nhân”

Từ ngày 23- 25/8/2011, tại Hà Nội, Cục Năng lượng nguyên tử (NLNT) phối hợp với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Khóa tập huấn quốc gia về “Thiết lập hệ thống quản lý tích hợp và văn hóa an toàn cho chương trình điện hạt nhân”.
  

Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án hợp tác kỹ thuật với IAEA mã số VIE/4/015 do Cục NLNT chủ trì về "Phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân” tại Việt Nam. Giảng viên của Khóa tập huấn gồm 04 chuyên gia có kinh nghiệm lâu năm trong ngành công nghiệp điện hạt nhân đến từ IAEA, Phần Lan và Tây Ban Nha. Tham dự Khóa tập huấn có trên 30 cán bộ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Cục NLNT, Viện NLNT Việt Nam và Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.
Tại Khóa tập huấn, các học viên sẽ được nghe chuyên gia IAEA truyền đạt kiến thức về những yêu cầu của hệ thống quản lý tích hợp và các khía cạnh liên quan đến văn hóa an toàn trong quá trình thiết kế, xây dựng và vận hành nhà máy điện hạt nhân. Về phía Việt Nam có các báo cáo về hiện trạng chương trình điện hạt nhân của Việt Nam; hiện trạng hệ thống quản lý và văn hóa an toàn, các thách thức hiện nay của cơ quan pháp quy và cơ quan thực hiện dự án. Theo chương trình Khóa tập huấn, các chuyên gia IAEA sẽ hướng dẫn các nhóm học viên thảo luận và xây dựng các hoạt động cần thiết để cải thiện hơn nữa hệ thống quản lý tích hợp và văn hóa an toàn cho cơ quan pháp quy, cơ quan vận hành nhà máy điện hạt nhân, các tổ chức hỗ trợ kỹ thuật và các tổ chức của chính phủ liên quan.
Việc phát triển hệ thống quản lý tích hợp và văn hoá an toàn sẽ giúp các tổ chức tham gia chương trình phát triển điện hạt nhân đạt được các mục tiêu của mình về an toàn, chăm sóc sức khoẻ, bảo vệ môi trường, an ninh, chất lượng và các yếu tố kinh tế cũng như trách nhiệm xã hội.
Trong khuôn khổ hợp tác với IAEA nhằm phục vụ việc phát triển điện hạt nhân tại Việt Nam, một số hội thảo và khoá tập huấn đã được Cục NLNT chủ trì, phối hợp tổ chức trong thời gian qua: “Quản lý dự án nhà máy điện hạt nhân”, "Lập kế hoạch phát triển nguồn nhân lực cho các chương trình điện hạt nhân mới và mở rộng”, “Hoàn thiện Kế hoạch tổng thể phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân, phát triển nguồn nhân lực và thông tin tuyên truyền”...
Nguồn:  Cục Năng lượng nguyên tử

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả