SpStinet - vwpChiTiet

 

Khóa Tập huấn quốc gia về “Tài chính và ngân sách cho dự án nhà máy điện hạt nhân”

Trong ba ngày từ 5-7/10/2011, tại Hà Nội, Cục Năng lượng nguyên tử phối hợp với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức thành công Khóa tập huấn quốc gia về “Tài chính và ngân sách cho dự án nhà máy điện hạt nhân, bao gồm ngân sách cho phát triển nguồn nhân lực điện hạt nhân”.
 
 

Đây là một trong những hoạt động quan trọng nằm trong khuôn khổ Dự án hợp tác kỹ thuật với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) về "Phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân” mã số VIE/4/015 tại Việt Nam.
Giảng viên khóa đào tạo gồm các quan chức cấp cao của IAEA cùng các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong ngành công nghiệp điện hạt nhân đến từ Anh và Canada. Tham dự khóa đào tạo có hơn 40 học viên thuộc: Văn phòng Ban chỉ đạo nhà nước Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, Bộ Công Thương (Tập đoàn điện lực Việt Nam, Viện Năng lượng), Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ (Cục An toàn và Bức xạ hạt nhân, Cục Năng lượng nguyên tử, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam)….
Tại khóa đào tạo, các học viên đã được các chuyên gia truyền đạt những kiến thức cơ bản về nguyên tắc tài chính, tổng chi phí cho một nhà máy điện hạt nhân, các chi phí về nhiên liệu, chi phí vận hành và bảo trì, chi phí phát triển nguồn nhân lực, chi phí xử lý chất thải, đặc biệt là các vấn đề về quản lý rủi ro tài chính cho các dự án nhà máy điện hạt nhân, nhận dạng các rủi ro tài chính chủ yếu đối với các dự án điện hạt nhân.
Cũng trong dịp này, các học viên được trực tiếp thực hành các bài tập tình huống nhằm tăng cường năng lực quản lý tài chính đối với các nhà máy điện hạt nhân của Việt Nam trong tương lai.
Nguồn:  Cục Năng lượng nguyên tử

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả