SpStinet - vwpChiTiet

 

Khóa tập huấn “Nâng cao nhận thức của các Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa về thực thi các cam kết giữa Việt Nam với WTO”


Trong khuôn khổ chương trình Hỗ trợ kỹ thuật hậu gia nhập WTO, Viện Khoa học Quản trị Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa (SISME) phối hợp với Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ (CESTI) tổ chức khóa tập huấn “Nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp nhỏ và vừa về thực thi các cam kết giữa Việt Nam với WTO”. Đợt tập huấn diễn ra trong 3 ngày từ 01/7/2010 đến 03/7/2010 dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) tại TP.HCM (trước đó đã được tổ chức tại Hà Nội và Đà Nẵng).
Tham gia giảng thuyết trong đợt tập huấn này có TS. Phạm Thế Hưng – Viện trưởng Viện Khoa học Quản trị Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa, PGS.TS. Phạm Tất Thắng – Nghiên cứu viên cao cấp của Bộ Công Thương, TS. Bùi Hữu Đạo – Cán bộ thuộc Bộ Công Thương.
Nội dung khóa tập huấn gồm:
- Hội nhập kinh tế quốc tế: kinh tế Việt Nam sau 3 năm gia nhập WTO, kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam thời kỳ hậu khủng hoảng;
- Các cơ hội và thách thức của SMEs thời kỳ hậu khủng hoảng, thực trạng và giải pháp phát triển SMEs của Việt Nam khi là thành viên WTO;
- Các cam kết về thuế, phi thuế, mở cửa thị trường, thương mại dịch vụ, thương mại đầu tư, sở hữu trí tuệ… và việc thực thi cam kết của chính phủ Việt Nam với WTO;
- Chống bán phá giá, chống trợ cấp và các biện pháp tự vệ;
- Phân tích khả năng tiếp cận của SMEs với các kênh chuyển giao công nghệ quốc tế;
- Các chính sách của Nhà nước hỗ trợ SMEs đổi mới và chuyển giao công nghệ, áp dụng các công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh thông qua các nghị định 09/2009/NĐ-CP, nghị định 56/2009/NĐ-CP và nghị quyết 22/NQ-CP ngày 05/5/2010.
Các doanh nghiệp đã cùng với các chuyên gia trong lĩnh vực này trao đổi những kinh nghiệm thực tế cũng như giải đáp những thắc mắc xung quanh các vấn đề được trình bày. Đúc kết sau đợt tập huấn đó là bên cạnh những cơ hội của hội nhập kinh tế thế giới là không ít thách thức mà doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng của Việt Nam phải đối mặt. Để có thể hòa nhập vào sân chơi chung này, doanh nghiệp Việt Nam phải chấp nhận luật chơi chung “WTO”, đồng thời tìm ra con đường và hướng đi mới bằng chính những tài nguyên tự có.
                                                                                                                                       
Quốc Anh

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả