SpStinet - vwpChiTiet

 

Khóa Tập huấn "Xây dựng phương pháp luận phân tích hiện trạng và chính sách đổi mới cho doanh nghiệp vừa và nhỏ"

Trong hai ngày 01 và 02/12/2010, Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Bộ KH&CN đã tổ chức khoá tập huấn "Xây dựng phương pháp luận phân tích hiện trạng và chính sách đổi mới cho doanh nghiệp vừa và nhỏ". Khóa tập huấn nằm trong khuôn khổ nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư hợp tác với Hoa Kỳ, do Bộ KH&CN giao cho Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN thực hiện.

Cùng với sự đổi mới và phát triển kinh tế của đất nước, doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) ở Việt Nam cũng có sự phát triển nhanh chóng. Tuy nhiên, theo những nghiên cứu gần đây, mặc dù có sự phát triển ấn tượng, nhưng DNVVN vẫn còn bộc lộ những điểm yếu về nhiều mặt như: thiếu sự gắn kết với các doanh nghiệp trong và ngoài nước, năng lực cạnh tranh yếu, ít đổi mới, và chưa sẵn sàng cho việc hội nhập.
Nhằm chia sẻ các kinh nghiệm trong việc thúc đẩy DNVVN đổi mới công nghệ, trong khuôn khổ nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư hợp tác với Hoa Kỳ, TS. Abner John Kaztman, Giám đốc phát triển quốc tế của Mạng lưới nghiên cứu, công nghiệp và chính sách phối hợp với một số chuyên gia Việt Nam tổ chức khóa tập huấn.
Thành viên tham gia khoá tập huấn là các cán bộ nghiên cứu và quản lý đến từ Bộ KH&CN, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, các sở, các trường đại học… Sau khoá tập huấn, các thành viên tham dự đã thu nhận được thông tin hữu ích và một số phương pháp khoa học phục vụ cho công tác xây dựng và hoạch định chính sách KH&CN.

QA (Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả