SpStinet - vwpChiTiet

 

Khoa học và công nghệ về với cơ sở

Qua 5 năm hoạt động, cùng với việc ổn định tổ chức và cơ chế hoạt động, Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Cơ sở (Sở KH&CN Tp. HCM) đã và đang thực hiện nhiều chương trình thiết thực, sớm đưa các tiến bộ KH&CN về quận/huyện, góp phần phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Tp. HCM.

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả