SpStinet - vwpChiTiet

 

Khoa học và Công nghệ đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô

Ngày 11/5/2012, Đoàn công tác liên ngành do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức đã có buổi làm việc với Thành ủy Hà Nội nhằm kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KH&CN và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển KH&CN trong thời gian tới.
 

Tham dự buổi làm việc, về phía đoàn công tác có đồng chí Phạm Văn Linh- Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Trần Văn Tùng- Thứ trưởng Bộ KH&CN cùng đại diện lãnh đạo, chuyên viên một số đơn vị thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ KH&CN. Về phía Thành ủy Hà Nội có đồng chí Tưởng Huy Chiến- Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng chí Hồ Quang Lợi- Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, cùng đại diện lãnh đạo, chuyên viên của Sở KH&CN Hà Nội, Văn phòng Thành ủy và các nhà khoa học tại Hà Nội.
Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Khả Hùng- Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy cho biết, thời gian qua Thành ủy đã thực hiện rất nghiêm túc các chính sách của Đảng, Nhà nước về KH&CN, đặc biệt là triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 về định hướng chiến lược phát triển KH&CN trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong mỗi nhiệm kỳ, Thành ủy đều có một chương trình dành riêng cho phát triển KH&CN. Các chương trình đã được Thành ủy đưa ra và thực hiện như Chương trình 09-CT-TU về phát triển KH&CN và giáo dục đào tạo giai đoạn 2006 - 2010, Chương trình 03-CT/TU về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”,… Sau Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XV, Thành ủy đã xây dựng 9 Chương trình công tác thực hiện Nghị quyết Đại hội, nhiều chương trình có liên quan đến KH&CN.
Từ năm 2006 - 2010, Thành phố đã thực hiện được 545 đề tài nghiên cứu và 36 dự án sản xuất thử nghiệm thuộc chương trình KH&CN cấp Thành phố. Tỷ lệ ứng dụng kết quả vào thực tiễn của các đề tài khoảng 70% và dự án là 100%. Kết quả của các đề tài, dự án được áp dụng trực tiếp vào thực tiễn đã đem lại hiệu quả cao trong sản xuất, kinh doanh và trong các lĩnh vực kinh tế xã hội khác. Đồng thời, tạo ra những sản phẩm mới, chất lượng cao, dần thay thế hàng nhập ngoại, góp phần thúc đẩy đổi mới, nâng cao năng lực công nghệ, năng lực cạnh tranh, năng lực quản lý, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân Thủ đô.
Để nâng cao năng lực KH&CN, Thành phố đã triển khai đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng KH&CN như các dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Giao dịch công nghệ, Trung tâm Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm; Trung tâm Nghiên cứu dịch vụ chuyển giao công nghệ và giám định công nghệ tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.
Về đầu tư cho KH&CN, Thành phố luôn ưu tiên bố trí vốn ngân sách cho phát triển KH&CN khoảng 2% tổng chi ngân sách hàng năm. Trong 5 năm (2006 - 2010), ngân sách nhà nước đầu tư cho hoạt động KH&CN của Thành phố đạt khoảng 1.739 tỷ đồng. Đầu tư ngân sách năm 2010 tăng gấp 3,7 lần năm 2006. Bên cạnh đó, Thành phố luôn có chủ trương tăng cường thu hút các nguồn vốn khác ngoài ngân sách cho hoạt động nghiên cứu chuyển giao KH&CN, khuyến khích, động viên các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp,… đầu tư phát triển KH&CN.
Mặc dù đã có những kết quả nhất định, song hoạt động KH&CN Thủ đô còn có những khó khăn nhất định. Cụ thể, hiệu quả của việc thực hiện các cơ chế, chính sách về KH&CN chưa cao; cơ chế tài chính cho đề tài, dự án còn nặng về thủ tục duyệt đề cương, cấp kinh phí, kiểm tra tiểu tiết tốn nhiều thời gian, làm cho cá nhân, tổ chức và đơn vị nghiên cứu thiếu chủ động; nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn chưa chú trọng nhiều đến hoạt động nghiên cứu, triển khai ứng dụng, dẫn đến bỏ phí nhiều kết quả nghiên cứu thành công từ các trường đại học, cao đẳng, các viện, trung tâm và các đơn vị nghiên cứu chuyên nghiệp; đội ngũ cán bộ nghiên cứu chưa chuyên nghiệp, thiếu kinh nghiệm thực tiễn, sự phối hợp, hợp tác chưa chặt chẽ;…
Tại buổi làm việc, các đại biểu đã đưa ra nhiều kiến nghị, giải pháp thúc đẩy phát triển KH&CN Thủ đô trong thời gian tới như cần có đơn vị, tổ chức hướng dẫn, tư vấn về việc thực hiện các dự án đầu tư tiềm lực KH&CN; tăng cường năng lực đội ngũ quản lý hoạt động KH&CN và cán bộ KH&CN, đặc biệt, cần sự quan tâm hơn nữa tới đầu tư và phát triển KH&CN của những người đứng đầu các đơn vị, tổ chức KH&CN và doanh nghiệp; có chính sách đột phá thu hút cán bộ KH&CN; tăng cường kết nối cung – cầu công nghệ, phải có bộ phận chuyên trách kết nối giữa bên cung và bên cầu; có sự điều phối tầm vĩ mô giữa các thành phần quan trọng như: những người hoạch định chính sách của Trung ương và địa phương, cơ quan chủ quản ứng dụng tiến bộ KH&CN, nhà khoa học, nhà sản xuất; đầu tư nhiều hơn nữa cho nghiên cứu khoa học xã hội;…
Chiều cùng ngày, Đoàn công tác đã đến khảo sát tình hình ứng dụng KH&CN tại Công ty TNHH một thành viên Cơ khí Đông Anh và Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.
Những bài học thành công, kinh nghiệm, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị phát triển KH&CN trong thời gian tới nói trên sẽ được tổng hợp lại để góp phần hoàn chỉnh Đề án “Phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế” trình Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XI) vào tháng 10/2012 tới đây.
Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và phát triển Truyền thông KH&CN

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả