SpStinet - vwpChiTiet

 

Khóa đào tạo giảng viên về "Quản lý tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp vừa và nhỏ"

Ngày 06-08/9/2011, tại Hà Nội, Cục Sở hữu trí tuệ đã tổ chức Khoá đào tạo giảng viên về “Quản lý tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp vừa và nhỏ”. Khóa đào tạo nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác song phương giữa Cục Sở hữu trí tuệ và Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO). Tham dự Khoá đào tạo có hơn 50 học viên đến từ các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức hỗ trợ và đào tạo cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, các vườn ươm công nghệ và chuyển giao công nghệ, các trường đại học, các tổ chức tư vấn, các hiệp hội liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ và quản lý tài sản trí tuệ trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các cán bộ của Cục Sở hữu trí tuệ.

Phát biểu khai mạc Khoá đào tạo, Ông Tạ Quang Minh, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ đã nhấn mạnh tầm quan trọng của tài sản trí tuệ đối với sự tăng trưởng và phát triển kinh tế của mỗi quốc gia nói chung và của từng doanh nghiệp nói riêng. Doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm tới hơn 90% tổng số doanh nghiệp của Việt Nam, đóng vai trò hết sức quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế đất nước. Mỗi doanh nghiệp cần xây dựng và triển khai một chiến lược quản lý tài sản trí tuệ phù hợp – một công cụ hữu hiệu giúp nâng cao uy tín, vị thế và khả năng cạnh tranh của mỗi doanh nghiệp và rộng hơn là của cả nền kinh tế. Với nhận thức đó, Việt Nam đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho các doanh nghiệp về việc quản lý tài sản trí tuệ, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Khoá đào tạo được tổ chức với mục đích trang bị cho các học viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về quản lý tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp vừa và nhỏ để trên cơ sở đó các học viên thông qua công việc chuyên môn của mình sẽ trực tiếp tuyên truyền và phổ biến kiến thức tới các doanh nghiệp về hoạt động quản lý tài sản trí tuệ.
Tham gia giảng dạy tại Khoá đào tạo là các chuyên gia cao cấp của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới và các doanh nghiệp có uy tín trên thế giới, các cán bộ nhiều kinh nghiệm của Cục Sở hữu trí tuệ. Khoá đào tạo được thiết kế gồm 19 chuyên đề với nhiều nội dung phong phú như giới thiệu về IP PANORAMA - một công cụ học trực tuyến đa phương tiện toàn cầu; tổng quan về sở hữu trí tuệ và vai trò của việc quản lý hiệu quả tài sản trí tuệ trong việc tăng cường khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp vửa và nhỏ; vai trò của sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, bí mật thương mại, chỉ dẫn địa lý đối với phát triển doanh nghiệp; các vấn đề về quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả tài sản trí tuệ trong chiến lược kinh doanh; vấn đề quản lý tài sản trí tuệ, giải quyết tranh chấp và thực thi quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam; hoạt động thông tin, đào tạo và hỗ trợ tư vấn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam.
Nguồn:  Cục Sở hữu trí tuệ

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả