SpStinet - vwpChiTiet

 

Khóa đào tạo cán bộ đầu mối về thực thi quyền sở hữu trí tuệ

Từ ngày 12 – 15/9/2011, tại Hải Phòng, Trường Quản lý Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với "Dự án hỗ trợ thi hành pháp luật về hội nhập kinh tế" (USAID STAR Plus), Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) và Thanh tra Bộ KH&CN tổ chức khóa đào tạo cán bộ đầu mối về thực thi quyền sở hữu trí tuệ (SHTT).
 

Tham gia Chương trình đào tạo có 30 học viên, cán bộ đầu mối về thực thi quyền SHTT của các đơn vị: Tổng cục Hải quan, Bộ Công an, Toàn án Nhân dân tối cao, Học viện Cảnh sát, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Công an TP. Hà Nội, Công an tỉnh Quảng Ninh và một số đơn vị thuộc Bộ KH&CN như: Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ KH&CN cùng Thanh tra Sở KH&CN các tỉnh Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Lào Cai, Phú Thọ.
Tham dự Chương trình đào tạo, học viên sẽ được nghe trao đổi về 12 chuyên đề cơ bản, tập trung vào các vấn đề về bảo hộ và thực thi quyền SHTT, xác định hành vi xâm phạm quyền SHTT, xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT, phương pháp giám định một số đối tượng sở hữu công nghiệp,… Các tình huống cụ thể và những vướng mắc, khó khăn trong hoạt động thực thi quyền SHTT cũng sẽ được đưa ra thảo luận giúp học viên có thêm kinh nghiệm và thông tin mới trong lĩnh vực này.
Được biết, chương trình đào tạo nói trên do Dự án USAID STAR Plus tài trợ kinh phí với mục đích từng bước hình thành mạng lưới cán bộ đầu mối về thực thi quyền SHTT tại Việt Nam, trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản cũng như năng lực thực hành về phương pháp xác định hành vi xâm phạm quyền SHTT, cách thức áp dụng các chế tài và thủ tục trong xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT theo quy định của pháp luật hiện hành,…
Nguồn:  Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN  

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả