SpStinet - vwpChiTiet

 

Khía cạnh nhiệt động học của phản ứng khử chọn lọc NO(x) bằng hydrocarbon khi có mặt oxi

Đề tài do tác giả Trần Văn Nhân (khoa Hóa, Đại học Quốc gia Hà Nội), Lê Văn Tiệp (Viện Khoa học vật liệu ứng dụng TP.HCM), Lê Thanh Sơn (trường Đại học khoa học Huế, Đại học Huế) thực hiện. Đây là một hướng đi mới đầy triển vọng trong việc giảm thiểu NOX bằng xúc tác để giảm ô nhiễm môi trường không khí.

Đề tài tiến hành cho chất xúc tác zeôlit ZSM-5 (tỉ lệ Si/Al=47) trao đổi với dung dịch Cu(NO3)2 để thu được Cu/ZSM-5 với hàm lượng Cu từ 1.10-4 đến 5.10-4 mol. Hỗn hợp phản ứng có thành phần : 340ppm Nox.580ppmC3H6 8% O2, tốc độ dòng 250ml/phút, lượng xúc tác trong mỗi phản ứng là 100mg
Kết quả thí nghiệm cho thấy, ở nhiệt độ cao hydrocarbon bị oxi đốt cháy thành CO2, không còn gì để khử NO2 khi đó, độ chuyển hóa của NOX(X(NOX) đi qua cực đại. Cũng tại nhiệt độ này chất khử propylen đạt độ chuyển hóa 100%.

BH (Theo Tạp chí Hóa học, số 6/07)
 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả