SpStinet - vwpChiTiet

 

Khí hậu Việt Nam trong thập kỷ 2001-2010

Theo phân tích của nhóm nghiên cứu Mai Văn Khiêm và cộng sự (Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu), ở Việt Nam, thập kỷ 2001-2010 là thập kỷ nóng nhất, với nhiệt độ trung bình trên quy mô cả nước là 24,20C, cao hơn trung bình thời kỳ 1971-2000 vào khoảng 0,40C.

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành đánh giá một số đặc trưng khí hậu trên các vùng khí hậu của Việt Nam thời kỳ 2001-2010 trên cơ sở số liệu quan trắc từ mạng lưới trạm khí tượng thủy văn. Các phân tích tập trung vào 2 yếu tố khí hậu chính là nhiệt độ và lượng mưa. Thời kỳ chuẩn được sử dụng để so sánh là thời kỳ 1971-2000.

Trên quy mô toàn cầu, thập kỷ 2001-2010 được ghi nhận là thập kỷ nóng nhất, với nhiệt độ trung bình toàn cầu lên tới 14,470C, cao hơn trung bình thời kỳ 1961-1990 vào khoảng 0,470C. Đáng chú ý, chuẩn sai nhiệt độ cao nhất hầu hết đều xuất hiện ở thập kỷ này, đặc biệt là năm 2010. Giá trị nhiệt độ nhỏ nhất xuất hiện năm 2008 và đây được xem là năm lạnh kỷ lục với 38 ngày rét đậm, rét hại xảy ra ở Bắc bộ. So sánh với thời kỳ chuẩn, nhiệt độ trung bình ở các khu vực phía Bắc và Tây Nguyên tăng nhiều nhất (tăng từ 0,4-0,60C). Khu vực tăng ít nhất là Nam bộ và Nam Trung bộ (khoảng 0,30C).

Trung bình thập kỷ 2001-2010, nhiệt độ tối cao trung bình ở các khu vực phía Bắc tăng nhanh hơn các khu vực phía Nam, trong khi đó, nhiệt độ tối thấp có tốc độ tăng ngược lại. Nhìn chung, nhiệt độ tối thấp trung bình năm tăng nhiều hơn độ tăng nhiệt độ tối cao khi so với giá trị trung bình thời kỳ chuẩn. Số đợt bão hoạt động trên khu vực biển Đông thấp hơn trung bình thời kỳ chuẩn khoảng 1 cơn. Số đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta vào khoảng 24,3 đợt, thấp hơn trung bình thời kỳ chuẩn khoảng 5 đợt.

Trung bình thập kỷ 2001-2010, tổng lượng mưa năm ở các khu vực thuộc Bắc bộ và Nam bộ đều  thấp hơn trung bình thời kỳ chuẩn, tuy nhiên các khu vực khác lại có lượng mưa cao hơn. So với các thập kỷ trước, lượng mưa trung bình năm của thập kỷ 2001-2010 lớn hơn lượng mưa trung bình thời kỳ 1961-1970 khoảng 70 mm, cao hơn gần 10 mm so với thập kỷ 1971-1980 và 1981-1990, nhưng thấp hơn thập kỷ 1991-2000 khoảng 45 mm. 
LV (nguồn: TC Khí tượng thủy văn, tháng 7/2014)

Các tin khác: