SpStinet - vwpChiTiet

 

Khảo sát tình trạng thiếu máu và biện pháp dự phòng ở lứa tuổi từ 7-14 tại thành phố Cần Thơ

Đề tài do các tác giả Trần Thị Hữu Trí, Phạm Hùng Lực thực hiện khảo sát tình trạng thiếu máu và một số biện pháp can thiệp lứa tuổi 7-14 tại các huyện và phường thuộc tỉnh Cần Thơ.

Qua khảo sát 448 trẻ thuộc 10 vùng khác nhau của tỉnh Cần Thơ, kết quả cho thấy, tỷ lệ thiếu máu trên trẻ 7-14 tuổi chiếm 22,3%. So sánh với các vùng và các quốc gia khác trên thế giới, tỷ lệ thiếu máu trong đề tài này thấp hơn. Thiếu máu thiếu sắt chiếm tỷ lệ 25% trong tất cả các trường hợp thiếu máu (5,6% so với toàn bộ trẻ được khảo sát). Thiếu máu do bệnh lý Hb chiếm 3% các trường hợp thiếu máu (5,6% so với toàn bộ trẻ được khảo sát), đây là vấn đề lớn cần quan tâm bằng các nghiên cứu tiếp theo. Kết quả điều trị bằng viên sắt với liều 5mg/kg cân nặng trong 4 tuần liên tiếp và phối hợp tư vấn giáo dục sức khỏe phòng bệnh thiếu máu thiết sắt cho các bà mẹ đã đem lại hiệu quả rất tốt, 51% trẻ thiếu máu đã hồi phục hoàn toàn. Tỷ lệ nhiễm giun, đặc biệt là giun móc chiếm tỷ lệ rất thấp trong đề tài này. Tuy nhiên cần phải khắc phục khâu lây phân làm xét nghiệm để kết quả đạt được chính xác hơn.

LV (nguồn: TC Y học thực hành, 6/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả