SpStinet - vwpChiTiet

 

Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi lợn thịt, gà thịt ở một số trang trại chăn nuôi tập trung trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và Hà Tây

Đề tài do PGS.TS Đậu Ngọc Hào, ThS Chử Văn Tuất (Cục thú y) và tác giả Trần Thị Mai Thảo (Trung tâm kiểm tra vệ sinh thú y TWI) thực hiện nhằm đưa ra những biện pháp quản lý hữu hiệu và những khuyến cáo đúng đắn về việc sử dụng kháng sinh trong trang trại chăn nuôi tập trung.

Nhóm tác giả tiến hành khảo sát tình hình sử dụng thuốc kháng sinh trong 30 trang trại chăn nuôi tập trung lợn thịt và gà thịt trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và phân tích kháng sinh tetracyclin, oxytetracyclin, chlortetracyclin và tylosin trong 60 mẫu thức ăn chăn nuôi.

Kết quả cho thấy, 60,3% mẫu thức ăn chăn nuôi (TACN) lợn thịt và 70,3% mẫu TACN gà thịt phát hiện thấy ít nhất một trong số các loại kháng sinh kể trên. Trong những mẫu phát hiện thấy kháng sinh, 1 mẫu TACN lợn thịt có hàm lượng tylosin vượt giới hạn cho phép khoảng 2 lần. Tỷ lệ các mẫu dương tính với tylosin có thể phát hiện thấy trong TACN gà thịt cao gấp 7,43 lần so với TACN lợn thịt. Nguyên nhân là do việc chọn loại kháng sinh, liều lượng kháng sinh trong phòng và trị bệnh; thời gian ngừng thuốc trước khi xuất chuồng và việc phối giống chủ yếu dựa vào kinh nghiệm của người chăn nuôi.

BH (Theo NN&PTNT, số4/08)

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả