SpStinet - vwpChiTiet

 

Khảo sát tình hình nhiễm virus gây tiêu chảy bò trên đàn bò bê ở một số tỉnh Nam trung bộ và Tây nguyên

Đề tài do các tác giả Đỗ Văn Khiên, Phạm Hùng, Hồ Thị Thanh Phúc, Dư Đình Quân (Phân viện thú y miền Trung) thực hiện khảo sát tỷ lệ nhiễm virus gây bệnh tiêu chảy bò (BVDV) trên đàn bò, bê khu vực một số tỉnh miền Trung và Tây nguyên từ đó tìm ra giải pháp phòng chống bệnh trong điều kiện Việt Nam chưa có vacxin phòng bệnh tiêu chảy bò (Bovine Viral Diarhorea – BVD).

Nghiên cứu tiến hành tại Đăk Lăk và Khánh Hòa từ 1/2006-12/2006 với bệnh BVD và các mẫu máu bò, bê nghi mắc bệnh BVD.
Kết quả, nhóm tác giả đã thu thập được tổng số 460 mẫu huyết thanh bò từ 2 khu vực chăn nuôi hộ gia đình và trang trại để kiểm tra kháng thể BVDV bằng phương pháp ELISA. Tỷ lệ nhiễm BVDV ở bò, bê tại một số tỉnh khu vực miền Trung và Tây nguyên là 9,56% (tỷ lệ này tập trung chủ yếu vào sinh sản). Tỷ lệ nhiễm BVDV tăng dần theo độ tuổi, cao nhất thuộc về độ tuổi bò > 5 năm (14,54%). Bò cái sinh sản có tỷ lệ nhiễm virus cao nhất 12,00%. Tỷ lệ nhiễm virus ở bò cái sinh sản tăng dần theo lứa đẻ, cao nhất ở lứa tuổi 3-5 năm và > 5 năm là 18,88% và 16,66%. Đây là các vấn đề cần cảnh báo về nguy cơ lan truyền BVDV trong khu vực.
LV (nguồn: TC NN&PTNT số 3/2008)
 
 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả