SpStinet - vwpChiTiet

 

Khảo sát tinh dầu húng cây (Mentha arvensia Linn. Var. javanica Hook.)

Đề tài do các tác giả Phan Thị Thu Hà (Khoa Sinh hóa, Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang), Lê Ngọc Thạch (Khoa Hóa học, ĐH Khoa học Tự Nhiên TP.HCM) thực hiện khảo sát các chỉ số vật lý hóa học, thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của tinh dầu húng cây.
Qua các kết quả khảo sát tinh dầu húng cây trồng tại Long An, nhóm tác giả kết luận: tinh dầu hiện diện trong tất cả các bộ phận của phần trên mặt đất, nhiều nhất ở hoa; hàm lượng tinh dầu đạt mức cao nhất khi húng cây đang rộ hoa (2,5 tháng tuổi); việc sử dụng vi sóng hỗ trợ cho sự chưng cất hơi nước húng cây đem lại nhiều kết quả tốt về mặt thời gian, năng lượng và khối lượng sản phẩm so với phương pháp đun nóng cổ điển, nhất là trong trường hợp này sự chưng cất hơi nước có thể thực hiện không cần thêm nước vào bình chưng cất như trường hợp đun nóng truyền thống. Hàm lượng tinh dầu thay đổi theo rất nhiều yếu tố: phương pháp chiết tách, độ tuổi cây, bộ phận thực vật, thời gian để héo. Tinh dầu húng cây thu được từ phương pháp chưng cất hơi nước chiếu xạ vi sóng có hàm lượng cấu phần chính là carvon cao hơn so với phương pháp đun nóng cổ điển. Tinh dầu có hoạt tính kháng khuẩn với 3 chủng Bacillus subtilis, Escherichia coli, Staphylococcus aureus.
LV (nguồn: TC Dược học, 1/2011)

Các tin khác: