SpStinet - vwpChiTiet

 

Khảo sát thành phần hóa học cao ethyl acetate của vỏ cây còng núi (Calophyllum dryobalanoides)

Nghiên cứu do các tác giả Nguyễn Thị Trang, Nguyễn Diệu Liên Hoa (Khoa Hóa, Trường Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM), Hà Diệu Ly (Khoa Thiết lập Chất chuẩn - Chất đối chiếu, Viện Kiểm nghiệm Thuốc TP.HCM) thực hiện.
 

Hình minh họa.

Còng núi hay còng trắng (Calophyllum dryobalanoides Pierre, họ Bứa Guttiferae), thuộc loại đại mộc, cao đến 30 m. Vỏ cây được dùng làm thuốc nhuận trường, tẩy xổ.

Thực hiện sắc ký cột trên silica gel và pha đảo hay mua sam RP-18, nhóm nghiên cứu đã phân lập được 6 hợp chất từ cao ethyl acetate của vỏ cây còng núi (Calophyllum dryobalanoides Pierre) thu hái tại Lâm trường Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Dựa vào phổ NMR, nhóm tác giả đã nhận danh được 6 hợp chất gồm: 1,7-dihyroxyxanthon (1), 1,5-dihydroxyxanthon (2), 2-hydroxyxanthon (3), 2-hydroxy-1-methoxyxanthon (4), 4-hydroxyxanthon (5) và 6-hydroxy-1,5-dimethoxyxanthon (6). Hợp chất 2-hydroxy-1-methoxyxanthon (4) đã được phân lập trước đây từ cây còng núi nhưng 5 hợp chất còn lại chưa được tìm thấy trong cây này.
 
LV (nguồn: Hội nghị NC&PT các sản phẩm tự nhiên lần 3)

Các tin khác: