SpStinet - vwpChiTiet

 

Khảo sát mức độ tin cậy của chẩn đoán siêu âm trong tiên lượng trọng lượng thai nhi

Đề tài do các tác giả Dương Tấn Tại, Châu Hoàng Phương Thảo, Nguyễn Thụy Thuý Ái, Phạm Kim Loan thực hiện khảo sát lại mức độ chính xác của các phương pháp đo thai nhi trên siêu âm với trọng lượng thật của trẻ sơ sinh khi mới chào đời.

Nghiên cứu tiến hành với 293 phụ nữ đến sanh tại Bệnh viện Nhật Tân từ ngày 1/1/2005 đến 30/0/2006.
Kết quả cho thấy, trọng lượng trung bình dự kiến trên siêu âm là 3.093 ± 361.8 so với trọng lượng thai sau sanh 309.6 ± 387.8 không khác biệt có ý nghĩa thống kê cho thấy kết quả dự đoán trên siêu âm có thể sử dụng được. Đo đường kính lưỡng đỉnh so với trọng lượng thai lúc sinh có 4 ngoại lệ trung bình và 1 ngoại lệ thái quá, chiếm tỷ lệ 2,4%. Đo chiều dài xương đùi so với trọng lượng thai lúc sinh có các ngoại lệ lần lượt là 11 và 2, chiếm tỷ lệ 6,3%. Đo đường kính thân trước sau, đường kính ngang thân, trọng lượng thai nhi dự đoán và tuổi thai dự đoán, các ngoại lệ lần lượt là 2,9%, 3,4%, 2,9% và 2,4%. Các kết quả về chiều dài xương đùi: 67,1 ± 3,9 lúc 36 tuần, 68,8 ± 3,5 lúc 37 tuần, 70,1 ± 3,4 lúc 38 tuần, 72,8 ± 3,5 lúc 40 tuần…
Như vậy, ước tính trọng lượng thai qua siêu âm khá chính xác, tuy cũng còn các sai số từ 2,4 đến 6,3%. Các sai số này tuy nhỏ nhưng cần khắc phục vì chính các sai sót này sẽ khiến cho tiên lượng trọng lượng thai từng trường hợp không chính xác.
LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 1/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả