SpStinet - vwpChiTiet

 

Khảo sát một số hoạt tính Probiotic của KEFIR chanh dây truyền thống và KEFIR chanh dây bổ sung Lacbatocillus casei VTCC186

Nghiên cứu do các tác giả Quách Đức Tính, Tống Thành Trung, Nguyễn Ngọc Duy, Nguyễn Thúy Hương (Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM) thực hiện.
 

Hình minh họa.

Kefir là sản phẩm được lên men từ hệ vi sinh vật phong phú bao gồm nhóm vi khuẩn lactic (LAB), nấm men và một số nhóm khác. Kefir được xem như là một sản phẩm probiotic tự nhiên. Tuy nhiên, vẫn chưa có một bằng chứng rõ ràng nào về hoạt tính probiotic của sản phẩm truyền thống. Nhóm nghiên cứu tiến hành làm rõ một số hoạt tính probiotic của kefir chanh dây truyền thống và kefir chanh dây giàu probiotic bổ sung vi khuẩn probiotic (Lactobacillus casei VTCC186).

Kết quả nghiên cứu cho thấy, mật độ vi khuẩn lactic và nấm men đều tăng tương ứng 1.99 và 2.01 lg(cfu/mL) so với sản phẩm kefir chanh dây truyền thống. Hệ vi khuẩn lactic trong hai sản phẩm đều có khả năng sống trong điều kiện dịch dạ dày nhân tạo pH2 sau 120 phút với tỷ lệ sống sót lần lượt là 39.36% và 52.01%, có khả năng chịu muối mật,  có hoạt tính kháng Salmonella sp. cũng như Bacillus subtilis và làm giảm cholesterol.
 
LV (nguồn: Kỷ yếu Hội nghị KH Trẻ ĐHQG-HCM, 10/2012)

Các tin khác: