SpStinet - vwpChiTiet

 

Khảo sát khả năng khử màu nhuộm của gum hạt muồng hoàng yến

Nhóm nghiên cứu Lê Thị Mỹ Hằng, Lê Ngọc Thạch (ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM), Bùi Mạnh Hà (ĐH Sài Gòn) tiến hành khảo sát khả năng khử màu nhuộm của gum ly trích từ hạt muồng hoàng yến (Cassia fistula L.) cùng với chất keo tụ tổng hợp là PAC trên 3 loại màu nhuộm hoạt tính với các gốc mang màu azobenzen, antraquinon.

Nghiên cứu và phát triển thế hệ chất keo tụ hữu cơ mới, thân thiện với môi trường, để xử lý nước thải là một việc quan trọng và cấp thiết. Điều này đặc biệt ý nghĩa với ngành công nghiệp dệt nhuộm ở Việt Nam và Đông Nam Á, nơi tập trung ngành công nghiệp này và cũng là nơi mà việc sản xuất cần phải được quan tâm “xanh hóa” một cách thích đáng. PAC là chất keo tụ tổng hợp cho hiệu quả khử màu tốt, tuy nhiên gây ra không ít trở ngại như hiệu quả khử màu phụ thuộc mạnh vào pH. Nước sau khi xử lý còn chứa một lượng nhôm khá lớn thải ra môi trường.

Những gum hạt tự nhiên có thể cung cấp một phương pháp xử lý nước thải với chi phí thấp với nguồn nguyên liệu sẵn có ở Việt Nam và Đông Nam Á. Gum hạt lại dễ dàng phân hủy sinh học và an toàn cho sức khỏe con người, do đó, có thể thay thế tốt cho những chất keo tụ hóa học.
LV (nguồn: TC Hóa học, Viện Hàn lâm KH&CN VN, 4AB51-2013)

Các tin khác: