SpStinet - vwpChiTiet

 

Khảo sát D-dimer trên nhóm bệnh nhân nội khoa có nguy cơ huyết khối tĩnh mạch sâu

Đề tài do các tác giả Bành Quốc Đại (Bệnh viện Triều An), Nguyễn Văn Trí (ĐH Y dược TP.HCM) thực hiện khảo sát D-dimer trên nhóm bệnh nhân nội khoa có nguy cơ huyết khối tĩnh mạch sâu (HKTMS).

Nghiên cứu tiến hành với bệnh nhân nhập viện vào các khoa nội (Tim mạch, Hồi sức cấp cứu, Hô hấp, Nội thần kinh) tại Bệnh viện Chợ Rẫy từ tháng 12/2006-8/2007.
Kết quả cho thấy, nồng độ D-dimer trên nhóm bệnh nhân không có HKTMS: 680,29 ± 457,74 ng/ml. Trên nhóm bệnh nhân có HKTMS, nồng độ D-dimer trung bình = 1159,8 ± 327,01 ng/ml. Nồng độ D-dimer trên nhóm bệnh nhân có HKTMS cao hơn nồng độ D-dimer trên nhóm không có HKTMS (p=0,0003). Giá trị ngưỡng của D-dimer trong chẩn đoán HKTMS trên nhóm bệnh nhân nội khoa có nguy cơ là 600 ng/ml. Độ nhạy = 100%, độ chuyên biệt = 53,57%, giá trị tiên đoán âm = 100%, giá trị tiên đoán dương = 36,59%. HKTMS được loại trừ hoàn toàn khi nồng độ D-dimer thấp dưới ngưỡng chẩn đoán 600 ng/ml. 
LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 8/2008)

Các tin khác: