SpStinet - vwpChiTiet

 

Khảo sát đánh giá tốc độ khai thác trên tuyến quốc lộ 1A đoạn từ Đà Nẵng đi Quảng Ngãi

Đề tài do TS. Vũ Hoài Nam (Khoa Cầu đường, Trường ĐH Xây dựng), ThS. Đỗ Duy Đỉnh (Văn phòng Quản lý dự án ADB5), ThS. Phạm Hồng Quang (Tổng Cty  đường cao tốc Việt Nam, VEC) thực hiện.
Kết quả bước đầu nghiên cứu tốc độ khai thác trên tuyến quốc lộ 1A đoạn từ Quảng Ngãi đi Đà Nẵng cho thấy, hầu hết các phân đoạn trong đoạn tuyến nghiên cứu có tốc độ khai thác nhỏ hơn tốc độ thiết kế. Nghiên cứu cũng đã chỉ rõ sự bất hợp lý và thiếu cơ sở trong việc quy định tốc độ hạn chế trên đường đồng thời giới hạn tốc độ không phải là giải pháp chính đảm bảo giảm tai nạn giao thông. Nhóm tác giả cũng kiến nghị Việt Nam cần sớm có những quy định cụ thể trong việc đánh giá tốc độ khai thác đường là cơ sở để đề ra các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đường. Ngoài ra cần xây dựng các quy định hoặc hướng dẫn kỹ thuật trong việc xác định tốc độ hạn chế trên đường phù hợp với tốc độ khai thác và nâng cao an toàn giao thông.
LV (nguồn: TC Cầu đường, số 3-2010)

Các tin khác: