SpStinet - vwpChiTiet

 

Khảo sát đánh giá một số phần mềm tra cứu tương tác thuốc online

Đề tài do các tác giả Hoàng Kim Huyền, Ngô Chí Dũng, Vũ Đình Hòa (Trường ĐH Dược Hà Nội) thực hiện nhằm khảo sát và đánh giá 4 phần mềm online khi duyệt tương tác thuốc từ đó đưa ra ý kiến đề xuất về áp dụng phần mềm trong kiểm soát kê đơn nhằm phục vụ cho việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, góp phần vào việc xây dựng phần mềm duyệt tương tác thuốc của Việt Nam sau này.

Các phần mềm tra cứu tương tác thuốc ra đời với ưu điểm nổi bật như cho phép phát hiện và đưa ra những thông tin về tương tác thuốc một cách đầy đủ và nhanh chóng, hỗ trợ khả năng tra cứu, phân loại dược phẩm, thông tin về ảnh hưởng của thuốc đối với các kết quả xét nghiệm… nên có tính linh hoạt cao, đáp ứng được những thay đổi liên tục trong điều trị. Vì vậy áp dụng phần mềm duyệt tương tác thuốc trong điều trị sẽ đem lại hiệu quả thiết thực cho mỗi cơ sở y tế.
Nghiên cứu tiến hành khảo sát 4 phần mềm online duyệt tương tác thuốc, gồm http://www.drugs.com, http://www.medscape.com, http://www.drugdigest.orghttp://www.helthatoz.com.
Kết quả cho thấy, về mức độ tiện lợi, các phần mềm đều đáp ứng được đa số các tiêu chuẩn đề ra (có nhiều cửa sổ, phím tắt; nhập được cả tên hoạt chất, biệt dược, tên viết tắt; có thể thay đổi thành phần đơn khi tra cứu…) với sai khác không đáng kể. Về khả năng quản lý tương tác, cả 4 phần mềm đều có khả năng phát hiện 3 loại tương tác chính là thuốc - thuốc, thuốc - thức ăn, thuốc - đồ uống và đều đưa ra cơ chế của tương tác cũng như hướng xử trí. Số điểm đạt được ở các phần mềm tương tự nhau, khoảng 6-7/13 tiêu chí. Về khả năng phát hiện tương tác, không có phần mềm nào đạt điểm tối đa (= 1). Từ đó, đề tài đưa ra đề xuất là cần phải nhanh chóng xây dựng phần mềm hỗ trợ kê đơn thuốc của Việt Nam dựa trên những kinh nghiệm và ưu điểm của các phần mềm đã có với cơ sở dữ liệu đầy đủ, chính xác và phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam.
LV (nguồn: Tạp chí Dược học, số 378-10/2007)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả