SpStinet - vwpChiTiet

 

Khảo luận rối loạn mãn kinh triệu chứng, cơ chế, điều trị, dự phòng

Đề tài do 2 tác giả Đặng Đức Phú (viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương) và Mai Trọng Hưng (bệnh viện Phụ sản Hà Nội) thực hiện khảo luận rối loạn mãn kinh triệu chứng, cơ chế, điều trị, dự phòng để cụ thể hóa thêm một bước bằng chứng cần hình thành chuyên ngành y học lão phụ khoa.

Đề tài tiến hành khảo cứu các dẫn liệu khoa học đã công bố, tích hợp để chọn lựa bằng chứng.
Theo đó, biến đổi hình thể và mức độ một số bệnh biến đổi ở nữ giới tỷ lệ nghịch với hàm lượng oestrogene. Mãn kinh làm phụ nữ mất đi sự quyến rũ bởi hình thể, bản tính hấp dẫn phái nam, thậm chú còn bị nam tính hóa. Tỷ lệ mắc bệnh mạch vành tăng dần ở nữ lão sau mãn kinh… Loãng xương cao gấp 10 lần nam giới ở giai đoạn sau mãn kinh. Tâm tính thay đổi với các rối loạn tâm thần… Có thể hồi xuân rất nhanh bởi sử dụng oestrogene một cách khoa học, có hệ thống. Như vậy mãn kinh có thể được coi là bằng chứng thuyết phục nhất, dần hình thành lên ngành y học lão phụ khoa, tiếp sau là các hậu quả nào sẽ có do thuốc sinh đẻ kế hoạch kìm hãm kinh nguyệt ở nữ giới tuổi sinh đẻ và khả năng hồi xuân bằng liệu pháp oestrogene.

LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 4/2008

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả