SpStinet - vwpChiTiet

 

Khảo luận để bước đầu tìm hiểu bằng chứng làm cơ sở khoa học hình thành chuyên ngành lão phụ khoa y học

Đề tài do tác giả Đặng Đức Phú (viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương) và Mai Trọng Hưng (bệnh viện Phụ sản Hà Nội) thực hiện khảo luận để bước đầu tìm hiểu bằng chứng làm cơ sở khoa học hình thành chuyên ngành lão phụ khoa y học.

Các tác giả tiến hành khảo cứu dẫn liệu khoa học đã công bố, tích hợp để chọn lựa bằng chứng.
Theo đó, bằng chứng thứ nhất là nữ giới ung thư vú chiếm vị trí hàng đầu, trong khi đó nam giới là ung thư gan... Bằng chứng thứ 2 là nam giới không có hiện tượng khủng hoảng nội tiết như nữ giới do mãn kinh gây nên… Bằng chứng thứ 3 là do khủng hoảng nội tiết, nữ giới bị loãng xương và tỷ lệ rất cao, gấp 10 lần nam giới. Bằng chứng thứ 4 là trong nhiều thập kỷ qua, sự phát triển của y sinh học kế hoạch hóa gia đình đã tấn công theo hướng làm mất khả năng rụng trứng của nữ giới, làm mất kinh nguyệt… Bằng chứng thứ 5 là bệnh mạch vành thấp ở nữ thời còn hoạt động sinh dục nhưng sẽ tăng dần đạt mức của nam giới khi trở thành nữ lão. Như vậy, cần hình thành và phát triển ngành y học lão phụ khoa.
LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 4/2008)
 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả