SpStinet - vwpChiTiet

 

Khánh thành Trung tâm Chuyển giao công nghệ Điều trị Nghiện chất & HIV miền Nam

Ngày 1/4/2015, Văn phòng Trung tâm Chuyển giao công nghệ Điều trị Nghiện chất & HIV miền Nam (SVH-ATTC) được khánh thành tại Đại học Y dược TP.HCM. Dự án xây dựng SVH-ATTC do ĐH Y dược TP.HCM phối hợp với ĐH Y Hà Nội và Đại học California tại Los Angles (UCLA) thực hiện với sự tài trợ của Chương trình Cứu trợ khẩn cấp AIDS của Tổng thống Hoa Kỳ thông qua Cục Quản lý Lạm dụng Chất gây nghiện và Sức khỏe tâm thần Hoa Kỳ (SAMHSA).

Vai trò của SVH-ATTC là đào tạo nhân lực y tế phục vụ cho việc điều trị nghiện chất, trước tiên là điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng methadone, từ mức độ cơ bản đến mức độ nâng cao nhằm góp phần vào việc kiểm soát đại dịch HIV. Trung tâm sẽ hợp tác với các chuyên gia trong và ngoài nước mở các khóa huấn luyện về điều trị nghiện chất và thực hành điều trị cho bệnh nhân nghiện tại các cơ sở điều trị nghiện chất trong nước.

Ngoài ra, Trung tâm có nhiệm vụ thực hiện các nghiên cứu thực tiễn (operational research) nhằm xây dựng phương thức tổ chức, triển khai quy trình điều trị nhằm giúp các phòng khám methadone đạt được hiệu quả điều trị cao nhất; phối hợp với các trung tâm nghiên cứu quốc tế tiến hành nghiên cứu về nghiện các chất như morphine, heroine, methamphetamin, rượu, ectasy…; tiến hành các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về y học nghiện chất cho các cán bộ y tế và giảng viên, sinh viên các trường đại học y dược.

Văn phòng của Trung tâm sau khi được khánh thành sẽ giúp việc điều phối các hoạt động của Trung tâm có hiệu quả tốt hơn, làm cầu nối cho sự hợp tác giữa ĐH Y dược TP.HCM, UCLA và các chuyên gia quốc tế khác, giữa cơ sở đào tạo và các trung tâm phòng chống HIV/AIDS, giữa các chuyên gia thuộc lĩnh vực y học nghiện chất. Trước đó, trung tâm đầu tiên nghiên cứu, chuyển giao công nghệ điều trị chất gây nghiện ở Việt Nam được thành lập tại Trường Đại học Y Hà Nội vào năm 2011.
Lam Vân

Các tin khác: