SpStinet - vwpChiTiet

 

Khánh thành 12 trạm quan trắc thủy văn sông Mekong

Ngày 7/3, tại Cần Thơ, Ủy ban sông Mekong (MRC) đã khánh thành 12 trạm quan trắc thủy văn được nâng cấp trong khuôn khổ dự án hỗ trợ triển khai hệ thống quan trắc thủy văn vùng sông Mekong - HYCOS.
 

Dự án do Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), Quỹ Môi trường Thế giới của Pháp (FFEM) tài trợ với tổng số tiền là 3 triệu euro. Dự án do Ủy ban sông Mekong và các bộ chuyên ngành của bốn nước thành viên bao gồm Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam triển khai.
Dự án được hỗ trợ về mặt khoa học và kỹ thuật của Viện Nghiên cứu Phát triển (IRD), Công ty Quốc gia vùng Rhône (CNR) và Tổ chức Khí tượng Thế giới.
Mục tiêu kỹ thuật của dự án là thiết lập một hệ thống quan trắc thủy văn có độ tin cậy cao trong vùng (thu thập và chia sẻ dữ liệu gần như tức thì), chung cho bốn nước thành viên để theo dõi nguồn nước vùng hạ lưu.
Để đạt được mục tiêu này, các nước thuộc Ủy ban sông Mekong đã xây dựng, nâng cấp 32 trạm khí tượng thủy văn trên các nhánh chính của sông Mekong, Tonle Sap và vùng đồng bằng châu thổ sông Mekong.
Các trạm này đã được nâng cấp bằng hệ thống máy đo tự động mực nước và lượng mưa; hệ thống lưu trữ dữ liệu; hệ thống đo từ xa cho phép chuyển dữ liệu thu bằng vệ tinh nếu có thể hoặc bằng mọi phương tiện thông tin phù hợp khác.
Đối với Việt Nam, 12 trạm quan trắc khí tượng thủy văn được dự án tài trợ và được hỗ trợ khai thác và bảo dưỡng, đồng thời trong khuôn khổ dự án, các cơ quan thủy lợi trong nước cũng được hưởng nhiều hoạt động đào tạo.
Nguồn: Vietnam+

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả