SpStinet - vwpChiTiet

 

Khánh Hòa: Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) để quản lý hạ tầng bưu chính viễn thông

Đề tài do TS. Nguyễn Kim Hòa (Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông) làm chủ nhiệm, phối hợp với Trung tâm Địa Tin học (Đại học Quốc gia TP.HCM) thực hiện từ tháng 12/2010 đã được Hội đồng KH&CN tỉnh Khánh Hòa nghiệm thu.
 

Hình minh họa.
 
Với mục tiêu xây dựng hệ thống quản lý cơ sở hạ tầng bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa bằng công nghệ GIS; xây dựng đội ngũ nhân lực có trình độ về GIS phục vụ công tác quản lý hạ tầng bưu chính, viễn thông trên địa bàn toàn tỉnh, qua 18 tháng triển khai, đề tài đã hoàn thành bộ dữ liệu GIS, xây dựng được phần mềm biên tập dữ liệu GIS quản lý hạ tầng bưu chính, viễn thông tỉnh Khánh Hòa, với tỷ lệ 1/10.000 trên tọa độ VN2000.
 
Cụ thể, đã xây dựng được dữ liệu nền và bản đồ nền tỉnh Khánh Hòa gồm có 7 lớp dữ liệu (cơ sở toán học, địa danh, địa hình, giao thông, thủy hệ, ranh giới và sử dụng đất); dữ liệu hạ tầng bưu chính, viễn thông tỉnh Khánh Hòa bao gồm 9 lớp dữ liệu (điểm phục vụ bưu chính, mạng vận chuyển bưu chính, trạm thông tin di động mặt đất BTS, mạng chuyển mạch, mạng ngoại vi, mạng truyền dẫn, trạm kiểm soát tần số, đài truyền thanh không dây, đài thông tin duyên hải), trong đó có 145 điểm phục vụ bưu chính (bưu điện, bưu cục), 1.089 trạm BTS, 296 tuyến cáp mạng ngoại vi, 132 đài thông tin duyên hải…; xây dựng phầm mềm biên tập dữ liệu GIS (cài đặt Microsoft SQL Server tại máy chủ, bản quyền phần mềm ArcGIS Server 10.0, ArcGIS Desktop 10.0…); những module chức năng của phần mềm; công cụ tương tác bản đồ; công cụ xem thông tin, cập nhật từng đối tượng hạ tầng bưu chính, viễn thông Khánh Hòa…
 
Đề tài đã hoàn thành tất cả các nội dung và đạt yêu cầu mục tiêu đề ra, góp phần thiết thực cho việc phát triển ứng dụng GIS trong các lĩnh vực quản lý hạ tầng bưu chính viễn thông nói riêng và hạ tầng kinh tế - xã hội nói chung trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đạt hiệu quả cao. Qua việc triển khai, đề tài đã đào tạo được đội ngũ cán bộ công chức có những kiến thức cơ bản, chuyên sâu về GIS và những kỹ năng cần thiết trong việc tiếp cận phần mềm GIS-ArcGIS; xem bản đồ; tìm kiếm và cập nhật thông tin thuộc địa bàn tỉnh Khánh Hòa được nhanh chóng và chính xác. Kết quả của đề tài đã đáp ứng kịp thời công tác quản lý, quy hoạch hạ tầng bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
 
LV (nguồn: TC Hoạt động KH, 10/2012)

Xem thêm:

Các tin khác: