SpStinet - vwpChiTiet

 

Khánh Hòa: nghiên cứu văn học dân gian

Hội đồng KH&CN tỉnh vừa thông qua thuyết minh đề tài “Văn học dân gian Khánh Hòa” do ThS Lê Thị Khánh Mai (Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Nha Trang).

Trong 18 tháng (2014 -2015) triển khai thực hiện, đề tài sẽ tập trung nghiên cứu, hệ thống những đặc điểm nội dung và nghệ thuật của văn học dân gian của người Việt (Kinh) tại Khánh Hòa.

Từ đó, sẽ đề xuất các giải pháp khả thi nhằm góp phần tuyên truyền, giáo dục, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa tại địa phương; cũng như tuyên truyền, giáo dục quảng bá hình ảnh Khánh Hòa, nâng cao niềm tự hào, tình yêu quê hương đất nước, ý thức giữ gìn, tiếp nối truyền thống, góp phần tạo nên những nội lực mới trong công cuộc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh Khánh Hòa nói riêng và cả nước nói chung.

Dự kiến, trong sản phẩm của đề tài sẽ có các đĩa CD giới thiệu các tác phẩm văn học dân gian tiêu biểu của người Việt ở Khánh Hòa và đĩa DVD giới thiệu tổng quan về văn học dân gian người Việt ở Khánh Hòa.
 
Nguồn: Sở KH&CN Khánh Hòa

 

Các tin khác: