SpStinet - vwpChiTiet

 

Khánh Hòa: Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp tỉnh giai đoạn 2010 - 2020

Vừa qua, Hội đồng KH&CN tỉnh Khánh Hòa đã nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2010 - 2020” do ThS. Nguyễn Trung Hưng - Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Nghiên cứu dân số lao động việc làm thuộc Viện Khoa học Lao động và Xã hội làm chủ nhiệm.
Đề tài được thực hiện nhằm đánh giá thực trạng phát triển khu vực công nghiệp và chất lượng nguồn nhân lực ngành công nghiệp tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2004 - 2009, trong đó tập trung chủ yếu vào đào tạo nghề; dự báo phát triển nguồn nhân lực công nghiệp Khánh Hòa giai đoạn 2010 - 2020 và đề xuất các giải pháp và chính sách nhằm phát triển nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển ngành công nghiệp tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2010 - 2020.
Đề tài đã đánh giá những điểm mạnh, điểm còn tồn tại trong phát triển công nghiệp và nhân lực công nghiệp của tỉnh những năm từ 2004 - 2009, qua đó đề ra các giải pháp: nhóm giải pháp liên quan đến cơ chế, chính sách và chương trình phát triển kinh tế công nghiệp (gồm xây dựng chương trình “Cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh PCI”; xây dựng cơ chế, chính sách thu hút các dự án đầu tư, đẩy mạnh huy động vốn cho phát triển sản xuất kinh doanh; tập trung vốn Nhà nước đầu tư đồng bộ các công trình, dự án trọng yếu…); nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng lao động trong doanh nghiệp (hoàn thiện phân công bố trí lao động; đa dạng hóa - linh hoạt hóa hiệu quả sử dụng lao động; tạo môi trường làm việc thân thiện, thoải mái; xây dựng hệ thống thang bảng lương phù hợp; đổi mới và đa dạng hóa phương thức tuyển dụng lao động…); nhóm giải pháp tạo nguồn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công nghiệp (khuyến khích thu hút lao động có trình độ chuyên môn cao; cung ứng lao động cho ngành công nghiệp trọng điểm, mũi nhọn; đổi mới phát triển đào tạo nguồn nhân lực cấp trình độ cao đẳng, đại học đáp ứng nhu cầu lao động quản lý trong các doanh nghiệp công nghiệp trọng điểm mũi nhọn; phát triển hệ thống cơ sở dạy nghề cho lao động công nghiệp…); hoàn thiện hệ thống kết nối cung - cầu lao động (xã hội hóa lao động việc làm; đầu tư nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm dịch vụ việc làm Khánh Hòa và 4 chi nhánh tư vấn học nghề và giới thiệu việc làm; phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động).
LV (nguồn: TC Hoạt động KH, 12/2011)

Các tin khác: