SpStinet - vwpChiTiet

 

Khánh Hòa: Nghiên cứu chế tạo hệ thống thiết bị thu hồi, xử lý khí thải động cơ xăng và động cơ diesel trong quá trình kiểm định

Vừa qua, Hội đồng KH&CN tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp nghiệm thu đề tài Nghiên cứu chế tạo hệ thống thiết bị thu hồi, xử lý khí thải động cơ xăng và động cơ diesel trong quá trình kiểm định tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Khánh Hòa. Đề tài do ThS. Cao Tấn Lợi - Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Khánh Hòa làm chủ nhiệm.
 

Hệ thống xử lý khí thải động cơ xăng và động cơ diesel.
 
Hai loại động cơ đốt trong (ĐCĐT) xăng và diesel là nguồn động lực cho ôtô nói riêng và các loại phương tiện cơ giới tự hành nói chung được công nhận có nhiều ưu thế vượt trội nhưng vẫn tồn tại một số nhược điểm, nhất là chạy bằng nhiên liệu gốc dầu mỏ với trữ lượng có hạn và vấn đề ô nhiễm môi trường do khí thải của chúng gây ra rất lớn.
 
Nhằm mục tiêu giảm thiểu mức độ ô nhiễm môi trường do khí thải của ĐCĐT, đã có quy định của Chính phủ về áp dụng mức tiêu chuẩn khí thải tương đương với tiêu chuẩn Euro 2 đối với ôtô và xe máy sản xuất trong nước và nhập khẩu.

Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu khắt khe hơn về tiêu chuẩn khí thải động cơ xe cơ giới, đảm bảo chất lượng làm việc ổn định trong điều kiện khác nhau về chủng loại, đặc điểm cấu tạo, tính năng và tình trạng kỹ thuật, đề tài đã nghiên cứu chế tạo hệ thống xử lý khí thải ô tô KTO 1.0 có thể áp dụng ngay vào thực tiễn tại các cơ sở sửa chữa, kiểm định và khai thác động cơ xăng và diesel tĩnh.

Khi sử dụng KTO 1.0 tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Khánh Hòa, mức độ ô nhiễm không khí giảm đáng kể so với trường hợp khí thải ô tô không được xử lý như hiện nay. Cụ thể khi kiểm tra đối chứng động cơ xăng: HC giảm 97,20%, CO giảm 95,60%, độ đục giảm 96,70%; khi kiểm tra đối chứng động cơ diesl: HC giảm 92,30%, CO giảm 82,80%, độ đục giảm 68,50%.

Hệ thống xử lý khí thải tại khu vực kiểm định có ảnh hưởng tích cực đến môi trường xung quanh, làm giảm các chất độc hại có trong khí thải của động cơ; từ đó cải thiện tốt môi trường làm việc cho đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ, lái phụ xe và khu dân cư gần Trung tâm kiểm định.

Qua kết quả đạt được, đề tài tiếp tục đề xuất hệ thống KTO 1.0 cần được bổ sung hệ thống điều khiển tự động các thông số nhiệt độ gia nhiệt, lưu lượng quạt hút khí thải, lưu lượng quạt bổ sung không khí trên cơ sở các thông số đầu vào là các chỉ tiêu chất lượng khí thải.

LV (nguồn: TC Hoạt động KH, 1/2013)

 

Các tin khác: