SpStinet - vwpChiTiet

 

Khai trương trung tâm khoa học cho trẻ em

Phối cảnh bên trong Trung tâm.Ngày 8/9, tại Hà Nội, Panasonic Việt Nam khai trương Trung tâm về khoa học và toán học mang tên Panasonic Risupia Việt Nam.

Đây là trung tâm thứ hai trên thế giới sau Nhật Bản. Trung tâm sử dụng những bí quyết thành công và công nghệ nghe nhìn tiên tiến của Panasonic để lồng ghép các nguyên lý và những định luật nổi tiếng của khoa học và toán học thế giới trong các hoạt động vui chơi đa dạng cho trẻ em.
Tại đây, các em có thể chơi nhiều chủ đề như Vật lý, Toán học… Mỗi người chơi sẽ được phát một thẻ mã hóa để sử dụng trong suốt quá trình chơi và giữ chiếc thẻ này cho lần chơi tiếp theo. Thông qua mã thẻ được ghi vào bộ nhớ của hệ thống, máy chủ sẽ tự động sắp xếp dữ liệu trải nghiệm của người chơi và giúp người chơi dễ dàng tạo ra mối liên hệ giữa các bài học.
QA (VISTA)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả