SpStinet - vwpChiTiet

 

Khai trương Cổng thông tin điện tử ASEAN về sở hữu trí tuệ

Sở hữu trí tuệ là một công cụ quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội. Mỗi quốc gia đều dành sự quan tâm đáng kể cho việc phát triển hệ thống sở hữu trí tuệ của mình. Tuy nhiên, do đặc thù về tính lãnh thổ trong bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cũng như tính vô hình của các đối tượng sở hữu trí tuệ, nỗ lực của mỗi quốc gia chỉ có thể thành công nếu quyền sở hữu trí tuệ được đảm bảo ở nước ngoài. Trong nỗ lực chung nhằm phát triển hệ thống sở hữu trí tuệ khu vực ASEAN, Cổng thông tin điện tử ASEAN về sở hữu trí tuệ đã được xây dựng và bắt đầu triển khai, cung cấp thông tin đúng vào Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4/2013.
 

Sự kiện khai trương Cổng thông tin điện tử ASEAN có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển hệ thống sở hữu trí tuệ của cả khu vực cũng như của từng quốc gia thành viên. Cổng thông tin điện tử ASEAN về sở hữu trí tuệ cung cấp những thông tin về các vấn đề sở hữu trí tuệ của khu vực ASEAN và của từng nước thành viên hướng tới Cộng đồng Kinh tế ASEAN năm 2015.

Trên trang chủ của Cổng thông tin ASEAN về sở hữu trí tuệ, những hoạt động nổi bật về sở hữu trí tuệ trong khu vực sẽ được giới thiệu. Những chuyên mục chính trên Cổng thông tin ASEAN về sở hữu trí tuệ bao gồm: Nhóm làm việc của ASEAN về hợp tác sở hữu trí tuệ (AWGIPC); các hoạt động sở hữu trí tuệ trong khu vực; số liệu thống kê về sở hữu trí tuệ; các nguồn thông tin quan trọng về sở hữu trí tuệ (văn bản quy phạm pháp luật, án lệ về sở hữu trí tuệ, thủ tục đăng ký…); và hợp tác quốc tế. Ngoài ra, Cổng thông tin ASEAN về sở hữu trí tuệ còn là diễn đàn liên kết các cơ quan chuyên môn của các nước thành viên ASEAN, cung cấp các công cụ tra cứu thông tin về các đối tượng sở hữu trí tuệ của các nước trong khu vực, cung cấp thông tin về các dự án khu vực về sở hữu trí tuệ, và nhiều nội dung khác. Sự phong phú của Cổng thông tin điện tử ASEAN về sở hữu trí tuệ hứa hẹn là một nguồn thông tin hữu ích đối với các cá nhân, tổ chức trong và ngoài khối ASEAN trong các hoạt động của mình.

Địa chỉ truy cập Cổng thông tin điện tử ASEAN là www.aseanip.org.

Nguồn:  Cục Sở hữu trí tuệ

Các tin khác: