SpStinet - vwpChiTiet

 

Khai thác tài sản trí tuệ vẫn gặp khó

Ngày 22/4, tại TP.HCM, Cục Công tác phía Nam (Bộ KH&CN) phối hợp với Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại TP.HCM và Hội Sáng chế Việt Nam tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Thúc đẩy khai thác sáng chế, đổi mới và ứng dụng công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương trong quá trình hội nhập” nhân kỷ niệm ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4.

Những khó khăn, cản trở trong việc khai thác tài sản trí tuệ và chuyển giao công nghệ được các nhà sáng chế, doanh nghiệp nêu ra chủ yếu vẫn liên quan đến việc xử lý và cấp đơn đăng ký sáng chế chậm trễ. Bên cạnh đó, các ý kiến cũng cho rằng, phần lớn các doanh nghiệp ngại đổi mới công nghệ, phát triển sản phẩm mới, ngại rủi ro. Vấn đề tài chính là một trở lực chính, ngoài ra, vấn đề bảo mật khi trình bày ý tưởng sản phẩm, tâm lý đánh giá thấp công nghệ và sáng chế trong nước,… cũng là những khó khăn hiện nay trong việc khai thác tài sản trí tuệ và chuyển giao công nghệ.

Không chỉ các nhà sáng chế, nhiều sở KH&CN địa phương cũng băn khoăn trong việc làm thế nào để rút ngắn thời gian đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, tiếp tục được thực hiện chương trình phát triển tài sản trí tuệ, hỗ trợ để các nhà sáng chế mạnh dạn đăng ký sở hữu trí tuệ,…

Ông Trần Giang Khuê (Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại TP.HCM) cho biết, quy trình thẩm định để cấp bằng sáng chế bình thường đã mất 18 tháng, trong quá trình xử lý đơn còn rất nhiều thiếu sót từ đơn đăng ký của các nhà sáng chế nên quy trình thẩm định bị kéo dài là điều không thể tránh khỏi. Cục Sở hữu trí tuệ đang nghiên cứu để ban hành cơ chế thẩm định nhanh cho những sáng chế có tính thực tiễn cao, được các sở KH&CN địa phương giới thiệu.

Nhiều nhà sáng chế kiến nghị, đăng ký sáng chế hay đăng ký bản quyền cần phải có những đơn vị chuyên trách làm thay hoặc tư vấn cho các nhà sáng chế và doanh nghiệp. Các đơn vị trung gian này cần tăng cường vai trò kết nối đầu tư, tư vấn, hỗ trợ chuyển giao công nghệ,… và chính các đơn vị này cũng cần phải được tập huấn, nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức mới thường xuyên. Ngoài ra, cần nhanh chóng xây dựng các trung tâm nguyên mẫu từ sáng chế kết hợp với các trường đại học; đẩy mạnh công tác thẩm định giá,…

Hiện nay, các nhà sáng chế không chuyên có thể nhờ cậy vào Hội sáng chế Việt Nam như một đơn vị trung gian với Cục Sở hữu trí tuệ. Tại buổi tọa đàm, Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN (Cục Công tác phía Nam) đã ký thỏa thuận hợp tác với Hội Sáng chế Việt Nam, Văn phòng đại diện Cục Cục Sở hữu trí tuệ tại TP.HCM về việc đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền cung cấp thông tin sáng chế, khai thác thương mại hóa sáng chế cho các cá nhân, tổ chức tại khu vực phía Nam.
Lam Vân

Các tin khác: