SpStinet - vwpChiTiet

 

Khai giảng Khóa đào tạo giảng viên công nghệ thông tin

Ngày 29/8/2011, tại Hà Nội, Trung tâm Đào tạo (VITEC) thuộc Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Tổ chức học bổng kỹ thuật nước ngoài của Nhật Bản (AOTS) đã khai giảng Khóa đào tạo giảng viên công nghệ thông tin (CNTT) do chuyên gia của Nhật Bản giảng dạy.
  

Khóa học thu hút sự tham gia của 27 học viên là cán bộ của các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp. Khóa học sẽ giúp các học viên nâng cao hiểu biết về Hệ thống chuẩn kỹ năng CNTT và sát hạch kỹ sư CNTT theo chuẩn; hướng dẫn việc lập câu hỏi và kỹ năng trả lời câu hỏi sát hạch; nâng cao các kỹ năng giảng dạy…
Đây là hoạt động được tổ chức thường niên (từ năm 2001) trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Bộ KH&CN Việt nam (MOST) và Bộ Kinh tế, Công nghiệp và Thương mại Nhật Bản (METI) về việc Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam triển khai Hệ thống sát hạch kỹ sư CNTT theo chuẩn kỹ năng (ITEE).
Nguồn:  Tạp chí Hoạt động Khoa học

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả