SpStinet - vwpChiTiet

 

Khả năng ứng dụng công nghệ định vị toàn cầu (GPS) quản lý hoạt động các phương tiện vận tải trong các mỏ lộ thiên Việt Nam

Đề tài do GS.TS. Võ Chí Mỹ, KS. Võ Ngọc Dũng, KS. Nguyễn Quốc Long (Trường ĐH Mỏ - Địa chất), KS. Đinh Công Định (Cty D&T) thực hiện.
Hệ thống định vị toàn cầu (GPS) gồm 3 phần chính: không gian, điều khiển mặt đất và sử dụng. Nguyên lý hoạt động cơ bản là xác định vị trí của một điểm trên bề mặt trái đất thông qua bài toán giao hội không gian từ tọa độ các điểm vệ tinh và khoảng cách từ vệ tinh đến máy thu. Cấu trúc gồm: thiết bị GPS, mạng thông tin di động GMS/GPRD, hệ thống máy chủ lưu trữ dữ liệu địa lý GIS, phần mềm quản lý phương tiện…Theo đó, quản lý vận tải mỏ bao gồm theo dõi cung độ vận chuyển, vị trí bốc xúc và đổ thải; vận tốc và trạng thái hoạt động của xe máy trên đường; mức độ tiêu hao nhiên liệu của từng loại phương tiện… Công tác quản lý chặt chẽ chính xác làm tăng hiệu quả vận tải mỏ nói riêng và góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất toàn công ty. Ứng dụng công nghệ GPS giám sát hoạt động các phương tiện vận tải ở mỏ cho phép theo dõi chính xác cung độ vận chuyển của từng phương tiện, góp phần quản lý tốt hơn các hoạt động vận tải, tiết kiệm nhiên liệu, bảo vệ an toàn xe máy và nâng cao hiệu quả sản xuất của các đơn vị, công ty khai thác mỏ.

LV (nguồn: TC Công nghiệp Mỏ, số 1-2010)

Các tin khác: