SpStinet - vwpChiTiet

 

Khả năng sinh trưởng, năng suất và thành phần dinh dưỡng cây cỏ Alfalfa (Medicago sativa L.) trồng tại Lâm Đồng

Đề tài do TS. Lê Văn An (Trường ĐH Huế), ThS. Đặng Thị Diệu (Trường Trung học Kỹ thuật và dạy nghề Bảo Lộc, Lâm Đồng) thực hiện nghiên cứu, đánh giá về đặc điểm sinh trưởng và khả năng sản xuất của cây cỏ Alfalfa phục vụ chăn nuôi trâu bò.

Nghiên cứu tiến hành với hạt giống cỏ Alfalfa được cung cấp từ Viện Chăn nuôi qua chương trình nhập hạt giống cỏ và cỏ khô từ Hiệp hội cỏ khô Hoa Kỳ và được trồng thí nghiệm tại Trường Trung học dạy nghề Bảo Lộc (Lâm Đồng) từ tháng 8/2006-5/2007. Hạt giống được gieo trên 3 ô theo 3 lần lặp lại, diện tích 1 ô thí nghiệm là 50m2 (10m x 5m), khoảng cách giữa các ô thí nghiệm là 1m. Ở mỗi thí nghiệm cỏ được theo dõi ở 5 vị trí cố định.
Kết quả cho thấy, cây cỏ Alfalfa có khả năng sinh trưởng và phát triển tốt khi trồng vào mùa khô tại khu vực thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Sau 105 ngày kể từ khi gieo hạt cỏ Alfalfa có tốc độ sinh trưởng chiều cao cây trung bình đạt 83,9cm, mỗi khóm cỏ trung bình 1908,8 lá với 70,8 nhánh và 109,7 cành cấp I, độ cao trung bình của thảm cỏ là 57,3cm. Năng suất chất xanh của lứa cắt đầu tiên đạt được là 12,83 tấn/ha. Khả năng tái sinh của cây cỏ Alfalfa ở lứa thứ 2, 3, 4 khá tốt, số nhánh và cành tái sinh sau 45 ngày đạt trung bình 159/khóm cây, số lá 2062 lá, độ cao cây cỏ đạt 89,8cm và năng suất trung bình ở các lứa cắt tái sinh từ 12,7 đến 14,3 tấn/ha. Đây là một giống cỏ có hàm lượng các chất dinh dưỡng cao so với một số cây thức ăn đang sử dụng với hàm lượng 17,7% VCK (vật chất khô), protein thô 24,46%, khoáng 11,38%, lipit 3,55%.
LV (nguồn: TC NN&PTNT, 9/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin